Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.51   0   94.82   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.03
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.22   5.3
Józefa Piłsudskiego   3.5   4.78
Tytusa Chałubińskiego   6.32   8.47
Zofii i Witolda Paryskich   5.21   7.27
Kuźnice   4.55   5.81
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.38   0.49
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 21.05 17:00
Deszczowo
20° / 12° słabe opady deszczu
Śr. 14:00
Deszczowo
16°
Czw. 14:00
Deszczowo
12°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

II Sesja Rady Miasta Zakopane

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się II Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:
 • Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum;
 • Przedstawienie porządku obrad;
 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza;
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rady;
 • Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach;
 • Wolne wnioski;
 • Wystąpienie Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Zakopanem i wręczenie zainteresowanemu zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta;
 • Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Miasta Zakopane;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: powołania stałych komisji Rady Miasta Zakopane oraz ustalenia przedmiotu ich działania.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji Rady Miasta Zakopane – Komisji Oświaty;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji Rady Miasta Zakopane – Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji Rady Miasta Zakopane- Komisji Kultury;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji Rady Miasta Zakopane -Komisji Sportu
  i Turystyki;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji Rady Miasta Zakopane – Komisji Rodziny i Spraw Społecznych;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji Rady Miasta Zakopane- Komisji Ekonomiki;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji Rady Miasta Zakopane- Komisji Urbanistyki i Rozwoju;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Zakopane;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zakopane;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Zakopane;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, wysokości opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w granicach Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2030”;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2024;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2024-2035;
 • Oświadczenia i komunikaty;
 • Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz JÓŹKIEWICZ

(APM)