Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.4   0   62.13   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.91
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.75   8.42
Józefa Piłsudskiego   6.74   8.35
Tytusa Chałubińskiego   8.23   10.5
Zofii i Witolda Paryskich   11.7   15.02
Kuźnice   9.43   11.87
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   5.99   7.44
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.07 11:00
Deszczowo
15° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
24°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
24°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 08:00
Słonecznie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Badania dendrologiczne drzew

Wydział Ochrony Środowiska tut. Urzędu informuje, że w terminie do 31 lipca br. w obrębie zadrzewienia gminnego zostaną wykonane szczegółowe badania dendrologiczne dla 66 szt. drzew, w tym pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Zakopane.

Badania dendrologiczne z użyciem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego tj. tomograf komputerowy wraz z wykonaniem testu obciążeniowego dla wybranych drzew, wykonuje firma Taxus Arbor Sp. z o. o. Sp. k.  z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 189.

Na podstawie wyników dendrologicznych zostaną przeprowadzone konieczne prace pielęgnacyjne w obrębie zadrzewienia gminnego, w celu zapewnia bezpieczeństwa użytkownikom: ruchu drogowego, parków, skwerów i osiedli zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

(WOŚ)