Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.31   0   72.79   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.15
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.97   7.38
Józefa Piłsudskiego   6.23   7.82
Tytusa Chałubińskiego   7.96   10.2
Zofii i Witolda Paryskich   13.53   18.01
Kuźnice   8.93   11.18
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   8.87   11.09
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.07 11:00
Deszczowo
15° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
24°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
24°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 08:00
Słonecznie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

PRACE W RAMACH UTRZYMYWANIA ZADRZEWIENIA GMINNEGO

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane informuje, że w ramach bieżącego utrzymywania zadrzewienia gminnego do końca br. na bieżąco są prowadzone prace polegające na wykonywaniu pielęgnacji drzew i krzewów w ramach skrajni drogowej,przeprowadzaniu pielęgnacji koron drzew gminnych, w tym zakładanie wiązań linowych oraz usuwaniu drzew ze względów bezpieczeństwa.

Pielęgnacja i wycinka drzew gminnych zostanie przeprowadzona zgodnie z zakresem prac wskazanym w wynikach ekspertyzy dendrologicznej z jesieni 2023r. oraz na podstawie wydanych dla Gminy Miasta Zakopane decyzji Starosty Tatrzańskiego i pozwoleń/zezwoleń konserwatorskich Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Z uwagi, iż drzewa przeznaczone do usunięcia są w słabym stanie fitosanitarnym i/lub obumarłe oraz w większości zlokalizowane są w pasach drogowych ulic gminnych, tym samym stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Zaniechanie działań związanych z usunięciem drzew zagrażających bezpieczeństwu mogłoby skutkować zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców i turystów lub narażeniem ich mienia na niebezpieczeństwo co skutkowałoby poniesieniem przez gminę kosztów finansowych jak i odpowiedzialności karnej.

WOŚ

(AM)