Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   23.87   0   28.25   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   20.08
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   24.46   34.86
Tytusa Chałubińskiego   26.7   37.49
Zofii i Witolda Paryskich   47.48   69.41
Kuźnice   16.33   20.77
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.12 13:00
Śnieg
-1° / -7° słabe opady śniegu
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 10:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

UWAGA - zmiana terminu realizacji robót drogowych – ul. Ustup

Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn niezależnych od Inwestora (tj. Gminy Miasto Zakopane)  nastąpiła zmiana terminu realizacji drogowych robót budowlanych związanych z układaniem mas asfaltowych na ul. Ustup w Zakopanem.

Ze względu na powyższe nastąpi całkowite zamknięcie drogi dla ruchu kołowego w godzinach od 8.15. do 17.00. w następujących dniach:

  • w dniu 26 czerwca br. zamknięcie ul. Ustup (na odcinku od stacji Orlen w kierunku gminy Poronin – ok. 500 metrów)
  • w dniu 27 czerwca br. zamknięcie ul. Ustup (na pozostałym odcinku)
  • w dniu 29 i 30 czerwca br. zamknięcie ul. Ustup.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie wykonywanych robót. Właścicieli pojazdów prosimy o pozostawianie samochodów poza obrębem przebudowywanej ulicy, jednocześnie prosząc o wyrozumiałość i cierpliwość, a także o dostosowanie się do wprowadzonych zmian i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wykonywanych robót. Jednocześnie informujemy, że powyższe terminy mogą ulec nieznacznym modyfikacjom w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych

Źródło: WSR

(APM)