Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.88   375.03   38.26   9.61
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   13.56
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   14.72   19
Józefa Piłsudskiego   18.35   25.05
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   6.26   8.05
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 16.07 02:00
Zachmurzenie
11° / 9° pochmurno z przejaśnieniami
Pt. 14:00
Deszczowo
11°
Sob. 14:00
Deszczowo
16°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Deszczowo
19°
Zdjęcie promujące Zakopane

OBWIESZCZENIE NR 1
RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie jednolitego tekstu Statutu Miasta Zakopane


Na podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Statutu Miasta Zakopane, przyjętego uchwałą Nr V/44/2003 Rady Zakopane z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zakopane (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 40 poz. 544), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XXI/198/2004 Rady Zakopane z dnia 30 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 238, poz.2675);
2) uchwałą Nr V/30/2006 Rady Zakopane z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 66 poz. 431);
3) uchwałą Nr XL/570/2009 Rady Zakopane z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009r. Nr 494 poz. 3723);
4) uchwałą Nr V/65/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011 ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 Nr 180 poz. 1430).