Jakość powietrza
Brak danych
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   21.96   0   41.18   15.46
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   21.45
Czujniki o mniejszej dokładności:
ul. Kierpcówki 34 Kościelisko   6.27   8.61
Tatrzański Park Narodowy Zakopane   1.75   2.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Czw. 21.03 07:00
Zachmurzenie
-3° / -7° lekkie zachmurzenie
Pt. 13:00
Słonecznie
10°
Sob. 13:00
Słonecznie
12°
Nd. 13:00
Słonecznie
11°
Pon. 13:00
Zachmurzenie

OBWIESZCZENIE NR 1
RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie jednolitego tekstu Statutu Miasta Zakopane


Na podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Statutu Miasta Zakopane, przyjętego uchwałą Nr V/44/2003 Rady Zakopane z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zakopane (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 40 poz. 544), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XXI/198/2004 Rady Zakopane z dnia 30 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 238, poz.2675);
2) uchwałą Nr V/30/2006 Rady Zakopane z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 66 poz. 431);
3) uchwałą Nr XL/570/2009 Rady Zakopane z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009r. Nr 494 poz. 3723);
4) uchwałą Nr V/65/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011 ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 Nr 180 poz. 1430).