Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.37   0   99.37   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.26
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.07   7.46
Józefa Piłsudskiego   5.18   6.41
Tytusa Chałubińskiego   7.46   9.33
Zofii i Witolda Paryskich   6.49   8.25
Kuźnice   8.5   10.48
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.36   0.51
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 17:00
Zachmurzenie
21° / 10° zachmurzenie małe
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
21°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane
2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej RP-RS

Program Współpracy Transgranicznej RP-RS


„Poznajmy się lepiej”

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty

Informacje o projekcie

Wartość:16 836,48 EUR

Wartość dofinansowania z UE: 14 311,01 EUR

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 1 683,65 EUR

Okres programowy: 2007-2013

Temat: edukacja, współpraca transgraniczna

Kategoria: nieinwestycyjny

Stan: zrealizowany

Realizacja projektu:2011 – 2012

Opis projektu

Projekt skierowany był do grupy 45 uczniów szkół podstawowych, w tym 30 z Zakopanego oraz 15 z Miasta Wysokie Tatry. Jego celem było tworzenie oraz zintensyfikowanie kontaktów pomiędzy dziećmi z obu stron pogranicza poprzez przełamywanie istniejących barier językowych oraz poszerzanie wiedzy uczniów na temat „sąsiada z drugiej strony Tatr”.

W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty krajoznawcze podczas których uczniowie zwiedzali interesujące kulturalnie i krajobrazowo miejsca w Zakopanem i Wysokich Tatrach. W wyniku tych spotkań został opracowany„Przewodnik dla najmłodszych poszukiwaczy tatrzańskich skarbów”. Podczas projektu przeprowadzone zostały również kursy języka słowackiego dla 10 osób dorosłych (przedstawicieli NGO, instytucji oraz samorządu – 60h), a także dla uczniów z Zakopanego – 20 h.


„Biegiem do integracji”

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty

Informacje o projekcie

Wartość:17 359,00 EUR

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 14 755,15 EUR

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 1 735,90 EUR

Okres programowy: 2007-2013

Temat:edukacja, współpraca transgraniczna

Kategoria: nieinwestycyjny

Stan: zrealizowany

Realizacja projektu:2013

Opis projektu

W projekcie udział wzięło 60 uczniów ( 40 ze szkół podstawowych w Zakopanem oraz 20 ze szkoły podstawowej w Mieście Wysokie Tatry). Dla uczestników zorganizowano zawody sportowe w narciarstwie biegowym, które odbyły się na Górnej Równi Krupowej oraz w Mieście Wysokie Tatry. Dzieci ze szkół podstawowych nr 2, 4, 5 i 7 w Zakopanem wzięły ponad to udział w kursie narciarstwa biegowego. Dodatkowo na potrzeby sprawnej realizacji projektu zakupiono 20 sztuk zestawów nart biegowych (narty, buty, wiązania, kijki) dla dzieci z Zakopanego, które po zakończeniu projektu zostały przekazane do ww szkół.

Ze środków projektu wybudowano tablicę informacyjną dotycząc istniejących tras do narciarstwa biegowego w Zakopanem oraz Mieście Wysokie Tatry i umieszczono na terenie Równi Krupowej.


„Forum Miast Euroregionu Tatry”

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty

Informacje o projekcie

Wartość:24 699,45 EUR

Wartość dofinansowania20 994,53 ,00 EUR

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa2 469,95EUR

Okres programowy: 2007-2013

Temat:współpraca transgraniczna

Kategoria: nieinwestycyjny

Stan: zrealizowany

Realizacja projektu:2013 – 2014

Opis projektu

W ramach projektu zorganizowane zostało Forum Miast Euroregionu Tatry z udziałem 22 przedstawicieli miast wchodzących w skład Euroregionu „Tatry” oraz zaproszonych gości i ekspertów.Celem realizacji Forum było wzmocnienie współpracy i kontaktów pomiędzy samorządami miejskimi Euroregionu „Tatry” w zakresie działań proekologicznych i zarządzania przestrzenią publiczną. Podczas Forum organizowanym w Hotelu Stamary, gdzie mieści się Honorowy Konsulat Słowacji przeprowadzone zostały dwa panele tematyczne dotyczące przestrzeni oraz ekologii, w ramach których swoje prezentacje przedstawili eksperci zajmujący się powyższymi zagadnieniami. Celem projektu było wzmocnienie współpracy i kontaktów pomiędzy samorządami miejskimi Euroregionu „Tatry” w zakresie działań proekologicznych i zarządzania przestrzenią publiczną.

Końcowym celem spotkania było podpisanie deklaracji o powołaniu Forum Miast Euroregionu „Tatry – platformy służącej wymianie poglądów na temat problemów, z którymi borykają się na co dzień samorządy miejskie pogranicza, a także służącej do podzielenia się zdobytymi doświadczeniami i przygotowania do korzystania ze środków Unii Europejskiej w nowym programie współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020.

Przewodnik

(APM)