Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.98   530.43   49.57   1.7
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   14
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.07   7.59
Józefa Piłsudskiego   10.8   14.02
Tytusa Chałubińskiego   8.96   11.35
Zofii i Witolda Paryskich   8.6   13.14
Kuźnice   10.43   13.89
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.08   1.22
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 29.01 07:00
Zachmurzenie
-7° / -7° zachmurzenie duże
Pon. 13:00
Śnieg
-1°
Wt. 13:00
Śnieg
-3°
Śr. 13:00
Śnieg
-0°
Czw. 13:00
Śnieg
-2°
Pt. 04:00
Śnieg
-4°
Zdjęcie promujące Zakopane
2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej RP-RS

Program Współpracy Transgranicznej RP-RS


„Poznajmy się lepiej”

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty

Informacje o projekcie

Wartość:16 836,48 EUR

Wartość dofinansowania z UE: 14 311,01 EUR

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 1 683,65 EUR

Okres programowy: 2007-2013

Temat: edukacja, współpraca transgraniczna

Kategoria: nieinwestycyjny

Stan: zrealizowany

Realizacja projektu:2011 – 2012

Opis projektu

Projekt skierowany był do grupy 45 uczniów szkół podstawowych, w tym 30 z Zakopanego oraz 15 z Miasta Wysokie Tatry. Jego celem było tworzenie oraz zintensyfikowanie kontaktów pomiędzy dziećmi z obu stron pogranicza poprzez przełamywanie istniejących barier językowych oraz poszerzanie wiedzy uczniów na temat „sąsiada z drugiej strony Tatr”.

W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty krajoznawcze podczas których uczniowie zwiedzali interesujące kulturalnie i krajobrazowo miejsca w Zakopanem i Wysokich Tatrach. W wyniku tych spotkań został opracowany„Przewodnik dla najmłodszych poszukiwaczy tatrzańskich skarbów”. Podczas projektu przeprowadzone zostały również kursy języka słowackiego dla 10 osób dorosłych (przedstawicieli NGO, instytucji oraz samorządu – 60h), a także dla uczniów z Zakopanego – 20 h.


„Biegiem do integracji”

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty

Informacje o projekcie

Wartość:17 359,00 EUR

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 14 755,15 EUR

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 1 735,90 EUR

Okres programowy: 2007-2013

Temat:edukacja, współpraca transgraniczna

Kategoria: nieinwestycyjny

Stan: zrealizowany

Realizacja projektu:2013

Opis projektu

W projekcie udział wzięło 60 uczniów ( 40 ze szkół podstawowych w Zakopanem oraz 20 ze szkoły podstawowej w Mieście Wysokie Tatry). Dla uczestników zorganizowano zawody sportowe w narciarstwie biegowym, które odbyły się na Górnej Równi Krupowej oraz w Mieście Wysokie Tatry. Dzieci ze szkół podstawowych nr 2, 4, 5 i 7 w Zakopanem wzięły ponad to udział w kursie narciarstwa biegowego. Dodatkowo na potrzeby sprawnej realizacji projektu zakupiono 20 sztuk zestawów nart biegowych (narty, buty, wiązania, kijki) dla dzieci z Zakopanego, które po zakończeniu projektu zostały przekazane do ww szkół.

Ze środków projektu wybudowano tablicę informacyjną dotycząc istniejących tras do narciarstwa biegowego w Zakopanem oraz Mieście Wysokie Tatry i umieszczono na terenie Równi Krupowej.


„Forum Miast Euroregionu Tatry”

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty

Informacje o projekcie

Wartość:24 699,45 EUR

Wartość dofinansowania20 994,53 ,00 EUR

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa2 469,95EUR

Okres programowy: 2007-2013

Temat:współpraca transgraniczna

Kategoria: nieinwestycyjny

Stan: zrealizowany

Realizacja projektu:2013 – 2014

Opis projektu

W ramach projektu zorganizowane zostało Forum Miast Euroregionu Tatry z udziałem 22 przedstawicieli miast wchodzących w skład Euroregionu „Tatry” oraz zaproszonych gości i ekspertów.Celem realizacji Forum było wzmocnienie współpracy i kontaktów pomiędzy samorządami miejskimi Euroregionu „Tatry” w zakresie działań proekologicznych i zarządzania przestrzenią publiczną. Podczas Forum organizowanym w Hotelu Stamary, gdzie mieści się Honorowy Konsulat Słowacji przeprowadzone zostały dwa panele tematyczne dotyczące przestrzeni oraz ekologii, w ramach których swoje prezentacje przedstawili eksperci zajmujący się powyższymi zagadnieniami. Celem projektu było wzmocnienie współpracy i kontaktów pomiędzy samorządami miejskimi Euroregionu „Tatry” w zakresie działań proekologicznych i zarządzania przestrzenią publiczną.

Końcowym celem spotkania było podpisanie deklaracji o powołaniu Forum Miast Euroregionu „Tatry – platformy służącej wymianie poglądów na temat problemów, z którymi borykają się na co dzień samorządy miejskie pogranicza, a także służącej do podzielenia się zdobytymi doświadczeniami i przygotowania do korzystania ze środków Unii Europejskiej w nowym programie współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020.

Przewodnik

(APM)