Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.59   0   97.35   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   24.98
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.32   21.51
Józefa Piłsudskiego   11.83   14.67
Tytusa Chałubińskiego   13.25   16.99
Zofii i Witolda Paryskich   15.7   20.55
Kuźnice   12.21   15.15
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.64   0.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 13.07 23:00
Deszczowo
20° / 19° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Deszczowo
26°
Pon. 14:00
Deszczowo
24°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
29°
Śr. 14:00
Deszczowo
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
24°
Zdjęcie promujące Zakopane

Centrum Komunikacyjne

23 września 2023 r. miało miejsce otwarcie Centrum Komunikacyjnego, tym samym Dworzec Autobusowy powrócił do swojej pierwotnej lokalizacji przy ul. Chramcówki 35. Dworzec Kolejowy zostanie oddany
do użytku po zakończeniu części inwestycji leżącej po stronie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wszelkich informacji na temat przywrócenia połączenia kolejowego na trasie Zakopane – Kraków Główny oraz prowadzonej inwestycji udziela PKP PLK S.A.

Na trasie Kraków Główny - Zakopane w okresie od 3 września do 11 listopada 2023 roku obowiązywać będzie Zastępcza Komunikacja Autobusowa, szczegóły znajdują się na stronie PKP: autobusowa komunikacja zastępcza.


Nowoczesne Centrum Komunikacyjne

W ramach budowy Centrum Komunikacyjnego powstał nowoczesny dworzec komunikacji autobusowej – lokalnej i dalekobieżnej. Inteligentny System Transportowy, przy użyciu którego zarządzane jest Centrum Komunikacyjne, poprawi poziom obsługi pasażerów oraz organizację ruchu na terenie miasta, ułatwi również korzystanie z węzła przesiadkowego wszystkim jego użytkownikom - przewoźnikom i podróżnym. Do Systemu dołączony zostanie także obszar Kuźnic.

Zakres inwestycji obejmował: uporządkowanie przestrzeni placu, zwiększenie liczby stanowisk odjazdu/przyjazdu komunikacji lokalnej i dalekobieżnej oraz wykonanie wiat zadaszonych i innych usprawnień, przebudowę ronda im. Armii Krajowej, dzięki czemu poszerzyła się przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, oraz przebudowę ulicy Szymony, stanowiącej alternatywę dojazdu dla autobusów. Na odnowionej bramie wejściowej na perony zainstalowano historyczny neon „ZAKOPANE”, będący znakiem rozpoznawczym stacji kolejowej.

Ponadto, w wyniku realizacji inwestycji przy dworcu został uruchomiony pierwszy w Zakopanem wielopoziomowy parking Park&Ride o pojemności 146 miejsc postojowych, w tym 9 dla osób niepełnosprawnych, który wyposażony został w 68 stanowisk rowerowych, 4 stanowiska ładowania samochodów elektrycznych, 7 stanowisk ładowania rowerów elektrycznych oraz 1 samoobsługową stację naprawy rowerów. Parking będzie udostępniany całodobowo i bezpłatnie dla pasażerów korzystających
z transportu kolejowego lub innego transportu zbiorowego objętego systemem Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej.

Środki finansowe

Na realizację całego przedsięwzięcia pozyskano środki w wysokości 25,66 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, które zostały wykorzystane na modernizację
i przebudowę zabytkowych budynków dworca i nadanie
im nowych funkcji kulturalnych oraz na stworzenie centrum komunikacyjnego przy Dworcu PKP integrującego komunikację kolejową i autobusową. Wartość inwestycji to 79,62 mln złotych.

Rewitalizacja budynków dworca PKP oraz budowa centrum komunikacyjnego
są współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach następujących projektów:

- nr RPMP.06.01.01-12-0109/16 pn. „Modernizacja zabytkowych budynków dworca PKP
w Zakopanem na cele gospodarcze i kulturalne”,

- nr RPMP.07.02.04-12-0373/17 pn. „Przebudowa budynków dworca PKP wraz z budową parkingu w celu dostosowania do nowych funkcji związanych z obsługą ruchu pasażerskiego”

- nr RPMP.04.05.02-12-0382/17 pn. „Budowa zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem.


Tymczasowy dojazd i dojście do Kuźnic

Od dnia 01.03.2023 r. z uwagi na prowadzone roboty budowlane związane z modernizacją ulicy Przewodników Tatrzańskich polegające m.in. na budowie kanalizacji deszczowej drogi oraz nowej podbudowy i nawierzchni jezdni, zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie prowadzonych robót. W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia oraz ograniczenia w ruchu na ul. Przewodników Tatrzańskich.

Na odcinku od ronda Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Mieczysława Karłowicza nadal będzie obowiązywał zakaz ruchu, który nie dotyczy dojazdu do posesji wymienionych na tablicy informacyjnej usytuowanej pod znakiem na początku ulicy od Ronda Jana Pawła II. Ponadto w rejonie poniżej skrzyżowania z ulicą Karłowicza zostanie zlokalizowany przystanek dla komunikacji regularnej oraz przystanek dla taxi.

Celem przyśpieszenia prac zostanie również wprowadzone ograniczenie w ruchu, w określonych godzinach
od godz. 8:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do soboty. Przejazd ul. Przewodników Tatrzańskich do Kuźnic będzie możliwy do godz. 8:30 rano oraz popołudniu po godz. 15:30. Przewidywany termin przywrócenia dotychczasowej organizacji ruchu określono na koniec maja 2023 r., jednak wykonawca prac dołoży wszelkich starań, aby ten termin był krótszy. Musimy jednak pamiętać, że nadal jest astronomiczna zima i mogą powrócić temperatury i warunki atmosferyczne uniemożliwiające pracę.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy oraz prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie zasad i ograniczeń, wprowadzonych tymczasową organizacją ruchu.