Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.88   375.03   38.26   9.61
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   13.56
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   13.37   17.13
Józefa Piłsudskiego   19   26.23
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   6.14   8.04
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 16.07 05:00
Zachmurzenie
10° / 11° rozproszone chmury
Pt. 14:00
Deszczowo
11°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
18°
Pon. 14:00
Deszczowo
20°
Zdjęcie promujące Zakopane

Pożegnanie urzędników

W Sali Obrad Urzędu Miasta odbyło się pożegnanie odchodzących na emeryturę urzędniczek - Janiny Puchały oraz Urszuli Grzyb.

Janina Puchała w 1970 roku rozpoczęła pracę w Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego. Następnie przez kolejne lata pracowała w Wydziale Finansowym, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziale Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska. W 2009 roku rozpoczęła pracę jako naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu, którym kieruje do dnia dzisiejszego.  W 2014 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Medalem za długoletnią służbę.

Urszula Grzyb rozpoczęła pracę w 1982 roku w Biurze Organizacyjno-Prawnym i Kadr. W kolejnych latach pracowała również w  Wydziale Administracyjnym oraz Wydziale Kultury i Oświaty. W 1996 roku przeniesiona została do nowo utworzonego Wydziału Zamówień Publicznych. Od 2003 roku pełni funkcję jego kierownika. W 1987 roku odznaczona została srebrną odznaką Za zasługi dla Zakopanego. W 2004 roku wpisana została na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Funkcję pełniła przez 4 lata.

(RKW)