Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   1.3   357.44   109.28   7.82
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   24.94
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.98   10.2
Józefa Piłsudskiego   8.28   11.1
Tytusa Chałubińskiego   7.5   9.7
Kuźnice   8.96   11.63
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   7.52   9.81
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 12.08 14:00
Słonecznie
24° / 13° bezchmurnie
Czw. 14:00
Deszczowo
23°
Pt. 14:00
Deszczowo
23°
Sob. 14:00
Deszczowo
17°
Nd. 14:00
Deszczowo
22°
Pon. 11:00
Słonecznie
24°
Zdjęcie promujące Zakopane

O ścieżkach rowerowych

28 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta Zakopaneodbył sięśródokresowy przegląd realizacji projektu:„Zakopane – Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe Zakopané – Mesto Vysoké Tatry – Tatranské cyklotrasy.”

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Zakopane na czele z zastępcą burmistrza z Tomaszem Filarem, naczelnikiem Wydziału Strategii i Rozwoju Wojciechem Stankiewiczem oraz pracownikami Wydziału Strategii i Rozwoju Joanną E. Zaniewicz, Anną Gracą, Maciejem Dziubasem, Justyną Bukowską, Andrzejem Haładyną oraz przedstawiciele partnera projektu Mesto Vysoké Tatry: Eugen Knotek, Zuzana Hlavatá, Tibor Tarbaj, a także przedstawicielka Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg VA Renata Bafia, jak również dwoje reprezentantów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Agnieszka Mika, Wiesław Owsiak.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały prezentacje Partnerówprojektu. W pierwszej kolejności była to prezentacja Partnera Słowackiego, w której zostały przedstawione informacje na temat aktualnego stanu realizacji projektu jak również napotkanych problemów w trakcie jego realizacji. Przedstawicielka Wspólnego Sekretariatu Technicznego zwróciła uwagę na zbliżający się termin zakończenia realizacji projektu i konieczność monitorowania postępów realizacji projektu, które z chwilą powstania ewentualnych problemów należy niezwłocznie zgłaszać do Partnera Wiodącego oraz WST. Następnie Wojciech Stankiewicz przedstawił prezentację Lidera Projektu, którym jest Gmina Miasto Zakopane, w której opowiedział ocelach szczegółowych, zadaniach w projekcie, ramach czasowych realizacji projektu, a także koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w Zakopanem w świetle wdrażanego Planu Transportowego.

Gmina Miasto Zakopane zrealizowała większość zadań przewidzianych w projekcie, zaś Mesto Vysoké Tatry jest na etapie prac nad dokumentacją projektową oraz przygotowania do inwestycji. Na zakończenie realizacji projektu przewidziana jest konferencja podsumowująca opisane przedsięwzięcie, o której będziemy informować na bieżąco.


(RKW)