Jakość powietrza
Brak danych
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.54   -   23.29   6.61
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   17.86
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.06   28.1
Józefa Piłsudskiego   17.07   23.13
Tytusa Chałubińskiego   5.87   7.93
Kuźnice   -   -
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   7.79   10.39
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Wt. 22.09 05:00
Słonecznie
11° / 13° bezchmurnie
Śr. 14:00
Deszczowo
20°
Czw. 14:00
Deszczowo
19°
Pt. 14:00
Deszczowo
15°
Sob. 14:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

U przyjaciół Chorwatów

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego nawiązania przyjacielskich kontaktów pomiędzy miastem Opatija w Chorwacji i miastem Zakopane było głównym punktem wizyty delegacji z Zakopanego w kurorcie nad Adriatykiem. W skład delegacji weszli: Pan Paweł Włodarczyk, Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie, burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, przewodniczący Rady Miasta Jan Gluc oraz radni: Lucyna Galica-Jurecka, Maria Łukaszczyk, Jerzy Jędrysiak, Jacek Kalata i Tymoteusz Mróz.

Miasto Opatija, kurort położony bezpośrednio nad Adriatykiem, od 160 lat przyciąga kuracjuszy i turystów z całego świata. W mieście znajdujemy bardzo wiele śladów pobytu Polaków, tu rozmawiano o przyszłości niepodległej Polski. W Opatii i sąsiednim Lovranie przebywali m.in. Stanisław Witkiewicz, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, Ignacy Mościcki czy Józef Piłsudski.

Z okazji 100. rocznicy śmierci Stanisława Witkiewicza i 130. rocznicy urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza zorganizowano w Lovranie dwa spektakle Teatru Witkacego, otwarto wystawę poświęconą Witkiewiczom i odsłonięto tablicę na frontonie willi Atlanta, upamiętniającą pobyt St. Witkiewicza.

Podczas tegorocznej wizyty delegacja złożyła kwiaty przed tablicami poświęconymi Henrykowi Sienkiewiczowi i Józefowi Piłsudskiemu, uczestniczyła także w dorocznym opatijskim karnawale.

W wymiarze historycznym współpraca pomiędzy Zakopanem a Opatiją nabierze dodatkowego znaczenia poprzez możliwość pielęgnowania polskiej historii, kultury i śladów polskości na tym terenie, poprzez wymianę kulturalną, turystyczną i informacyjną, której sprzyjać będą wspólne korzenie i podobny język.

List intencyjny został sporządzony w języku polskim i chorwackim i podpisany w Opatiji 15 lutego 2020 roku w obecności Pana Bartosza Marcinkowskiego, pierwszego sekretarza w Ambasadzie RP w Chorwacji i Pana Pawła Włodarczyka, Konsula Honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie.

(APM)