Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   2.47   713.29   69.87   9.37
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   3
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.71   8.91
Józefa Piłsudskiego   22.22   31.25
Tytusa Chałubińskiego   7.23   9.98
Kuźnice   7.68   10.63
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   7.17   9.51
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Sob. 05.12 07:00
Zachmurzenie
6° / 5° całkowite zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 13:00
Śnieg
Czw. 04:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego ustala się w okresie: postępowanie rekrutacyjne w dniach 02.03.-20.03.2020; postępowanie uzupełniające w dniach 01.06.-05.06.2020r. (jeśli dana jednostka nadal będzie dysponować wolnymi miejscami).

Złożenie deklaracji kontynuacji dla dzieci uczęszczających już do placówki odbywa się w dniach 17.02.-28.02.2020r. (w godzinach pracy placówki)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół podstawowych ustala się w okresie:

Postępowanie rekrutacyjne w dniach 02.03.-13.03.2020r.

Postępowanie uzupełniające w dniach 01.04.-17.04.2020r. (jeśli dana jednostka nadal będzie dysponować wolnymi miejscami).

Szczegółowy harmonogram rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane www.zakopane.pl w przyjętym Zarządzeniu Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15 stycznia 2020 roku.

KOMUNIKAT

(APM)