Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   35.99   1342.01   4.19   10.37
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   48.87
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   120.21   151.58
Józefa Piłsudskiego   30.34   43.4
Tytusa Chałubińskiego   24.47   34.36
Zofii i Witolda Paryskich   41.61   58.47
Kuźnice   1.72   2.07
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.96   6.18
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 04.12 22:00
Zachmurzenie
5° / 4° zachmurzenie duże
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Śnieg
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Czw. 13:00
Słonecznie
Pt. 13:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Kapituła Literackiej Nagrody Burmistrza Miasta Zakopane

W dniu 7 lutego, zarządzeniem Burmistrza Miasta Zakopane, została powołana nowa Kapituła Literackiej Nagrody Burmistrza Miasta Zakopane na kadencję 2019-2023.

Skład kapituły prezentuje się następująco:

Przewodnicząca Anna Janko - poetka, pisarka, felietonistka, krytyk literacki, członek PEN-Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autorka książek dla dzieci, kilku tomików wierszy, bestsellerowych powieści Dziewczyna z zapałkami i Pasja według św. Hanki oraz książki Mała Zagłada. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka oraz Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta. Dwukrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike (2001, 2013), nominowana również do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus oraz do Nagrody Mediów Cogito. Jej książki tłumaczono m.in.: w Niemczech, Francji, Serbii, Czechach oraz na Węgrzech.

Tomasz Jastrun - poeta, prozaik, eseista, reporter i krytyk literacki, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Opublikował kilkanaście tomów wierszy. Jest autorem kilku książek reportażowych oraz książek dla dzieci. Wieloletni współpracownik paryskiej “Kultury”. Kawaler Orderu Odrodzenia Polski (2008). Ma na swoim koncie scenariusze filmowe, prowadził również telewizyjny program kulturalny „Pegaz”. Laureat wielu nagród, m.in.: Fundacji Roberta Gravesa, Fundacji Kościelskich, nagrody Kulturalnej NSZZ „Solidarności” za twórczość z okresu stanu wojennego, nagrody Dziennikarzy Niezależnych im. A. Słonimskiego, nagrody literackiej paryskiej „Kultury”.

Iwona Smolka - pisarka, krytyk literacki, eseistka, dziennikarka. Przez 20 lat prowadziła w II PR autorską audycję “Tygodnik Literacki”, Wiceprezes PEN Clubu, od wielu lat jest związana z Polskim Radiem. Autorka prac krytycznych poświęconych poezji Lęki, ucieczki, akceptacje, Dziewięć światów: Współczesne poetki polskie. Od 2008 r. członek jury Nagrody Mediów Publicznych w dziedzinie literatury pięknej COGITO, w 2010 r. członek kapituły Złotego Mikrofonu. W 2014 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dr Agnieszka Jurczyńska Kłosok - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, asystent w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ, przewodniczka beskidzka i tatrzańska.Jej dziecięca fascynacja Tatrami stała się sposobem na życie. Laureatka I nagrody w konkursie na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej w roku 2017 za dysertację Konceptualizacja przestrzeni górskiej na przykładzie polskiego nazewnictwa Tatr obronioną na Wydziale Polonistyki UJ. Stale współpracuje z „Gazetą Górską” (COTG PTTK w Krakowie). Z dużą przyjemnością angażuje się we wszelkie działania, których celem jest szerzenie wiedzy na temat gór, literatury i języka.

Dr Paweł Skawiński - doktor nauk leśnych, w latach 1970 - 1986 pracownik Zakładu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, początkowo w Stacji Tatrzańskiej w Zakopanem, później w Krakowie. Od 1986 r. pracował w Tatrzańskim Parku Narodowym, najpierw jako kustosz Muzeum Przyrodniczego, następnie jako pracownik naukowy. Dyrektor Parku w latach 2001 - 2012. Związany jest z Tatrami nie tylko jako przyrodnik, ale także jako taternik, narciarz, przewodnik i ratownik górski.

Bożena Gąsienica - literaturoznawca, dziennikarka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem. Współorganizatorka Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego, sekretarz i rzecznik prasowy Związku Podhalan Oddział Zakopane, członek Stowarzyszenia Fraszka im. Jana Sztaudyngera. Ukończyła filologię ukraińską na Uniwersytecie Jagiellońskim, Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez dwanaście lat związana z mediami lokalnymi. Autorka wielu artykułów o tematyce kulturalnej i regionalnej. Miłośniczka gór, nart i literatury.

Nagroda Literacka Zakopanego przyznawana jest corocznie od 2017 roku autorom najlepszych książek propagujących Zakopane i Tatry, wydanych w Polsce po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody. Tegorocznego laureata poznamy już w sierpniu, podczas III edycji Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego.

(APM)