Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dostateczna
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   33.41   0   23.09   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   89.52
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   23.09   30.48
Józefa Piłsudskiego   24.12   30.74
Tytusa Chałubińskiego   27.88   36.54
Zofii i Witolda Paryskich   25.7   34.21
Kuźnice   23.28   29.54
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.84   2.24
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 29.02 13:00
Zachmurzenie
12° / 7° zachmurzenie duże
Pt. 13:00
Zachmurzenie
12°
Sob. 13:00
Deszczowo
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
10°
Wt. 10:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

XXXIV Sesja Rady Miasta Zakopane

W dniu 29 grudnia 2021r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 6. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach.
 7. Wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022r za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia roku 2022 „Rokiem Jubileuszu 25-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zakopane.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Zakopane.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2021.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: Budżetu Miasta Zakopane na rok 2022.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2022 – 2032.
 24. Oświadczenia i komunikaty.
 25. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan GLUC