Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.39   321.47   89.95   8.49
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   13.57
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.66   5.85
Józefa Piłsudskiego   3.13   4.02
Tytusa Chałubińskiego   4.09   5.35
Zofii i Witolda Paryskich   3.24   4.15
Kuźnice   3.61   4.42
Gronik   -   -
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.34   0.4
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 22.05 02:00
Deszczowo
9° / 5° słabe opady deszczu
Pon. 14:00
Zachmurzenie
17°
Wt. 14:00
Deszczowo
12°
Śr. 14:00
Deszczowo
18°
Czw. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

XXXIV Sesja Rady Miasta Zakopane

W dniu 29 grudnia 2021r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 6. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach.
 7. Wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022r za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia roku 2022 „Rokiem Jubileuszu 25-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zakopane.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Zakopane.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2021.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: Budżetu Miasta Zakopane na rok 2022.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2022 – 2032.
 24. Oświadczenia i komunikaty.
 25. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan GLUC