Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dostateczna
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   37.56   0   7.98   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   90.45
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   27.44   36.67
Józefa Piłsudskiego   23.08   29.32
Tytusa Chałubińskiego   25.03   32.24
Zofii i Witolda Paryskich   27.1   36.79
Kuźnice   8.17   9.25
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.15   4.78
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 29.02 10:00
Zachmurzenie
8° / 6° zachmurzenie duże
Pt. 13:00
Zachmurzenie
12°
Sob. 13:00
Deszczowo
Nd. 13:00
Zachmurzenie
10°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
10°
Wt. 07:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Spotkanie z delegacją z Sopotu

Wizyta delegacji z Sopotu nie tylko inauguruje sezon zimowy w Zakopanem, ale jest także okazją do wymiany doświadczeń i omówienia planów współpracy na najbliższe lata. Współpracy szkół i jednostek kultury poświęcone było spotkanie z udziałem burmistrza Leszka Doruli, wiceburmistrzów Agnieszki Nowak-Gąsienicy i Tomasza Filara, przewodniczącego Rady Miasta Jana Gluca oraz radnych i pracowników Urzędu.

Wszyscy mamy nadzieję, że pandemia ustąpi na tyle, że w roku 2022 kolejne szkoły nawiążą partnerską współpracę, tym razem Szkoła Podstawowa nr 2 na Skibówkach i Szkoła Podstawowa nr 7 na Cyrhli ze swoimi odpowiednikami w Sopocie. Ciekawie zapowiada się także współpraca instytucji kultury: Miejskiej Galerii Sztuki z Muzeum Sopotu, miejskich bibliotek publicznych obydwu miast, czy wspólny projekt kulturalny związany z 90. rocznicą uzyskania przez Zakopane praw miejskich przypadającą w 2023 roku.

Podczas spotkania włodarze Zakopanego i Sopotu omówili doświadczenia i problemy w zakresie najmu krótkotrwałego czy opłat parkingowych. Wizyta w nowej siedzibie CIT przy ul. Chramcówki była okazją nie tylko do zwiedzenia  odrestaurowanych budynków dworca, ale także do zapoznania się z planami powstania centrum komunikacyjnego, o czym opowiedział naszym gościom zastępca burmistrza Tomasz Filar. 

(APM)