Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.01   338.76   88.54   7.81
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.6
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.1   6.38
Józefa Piłsudskiego   3.27   4.25
Tytusa Chałubińskiego   3.57   4.59
Zofii i Witolda Paryskich   3.48   4.46
Kuźnice   3.29   4
Gronik   -   -
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.5   0.6
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 22.05 02:00
Deszczowo
9° / 9° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
17°
Wt. 14:00
Deszczowo
12°
Śr. 14:00
Deszczowo
18°
Czw. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Spotkanie z delegacją z Sopotu

Wizyta delegacji z Sopotu nie tylko inauguruje sezon zimowy w Zakopanem, ale jest także okazją do wymiany doświadczeń i omówienia planów współpracy na najbliższe lata. Współpracy szkół i jednostek kultury poświęcone było spotkanie z udziałem burmistrza Leszka Doruli, wiceburmistrzów Agnieszki Nowak-Gąsienicy i Tomasza Filara, przewodniczącego Rady Miasta Jana Gluca oraz radnych i pracowników Urzędu.

Wszyscy mamy nadzieję, że pandemia ustąpi na tyle, że w roku 2022 kolejne szkoły nawiążą partnerską współpracę, tym razem Szkoła Podstawowa nr 2 na Skibówkach i Szkoła Podstawowa nr 7 na Cyrhli ze swoimi odpowiednikami w Sopocie. Ciekawie zapowiada się także współpraca instytucji kultury: Miejskiej Galerii Sztuki z Muzeum Sopotu, miejskich bibliotek publicznych obydwu miast, czy wspólny projekt kulturalny związany z 90. rocznicą uzyskania przez Zakopane praw miejskich przypadającą w 2023 roku.

Podczas spotkania włodarze Zakopanego i Sopotu omówili doświadczenia i problemy w zakresie najmu krótkotrwałego czy opłat parkingowych. Wizyta w nowej siedzibie CIT przy ul. Chramcówki była okazją nie tylko do zwiedzenia  odrestaurowanych budynków dworca, ale także do zapoznania się z planami powstania centrum komunikacyjnego, o czym opowiedział naszym gościom zastępca burmistrza Tomasz Filar. 

(APM)