Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Umiarkowana
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   44.15   1199.5   4.84   26.74
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   69.26
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   53.82   69.59
Józefa Piłsudskiego   61.01   82.01
Tytusa Chałubińskiego   61.29   79.13
Zofii i Witolda Paryskich   58.59   83.76
Kuźnice   58.23   71.49
Gronik   58.32   73.53
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   83.15   111.55
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 06.12 01:00
Śnieg
-2° / -8° słabe opady śniegu
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-3°
Śr. 13:00
Słonecznie
-0°
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
-1°
Zdjęcie promujące Zakopane

XXXIII Sesja Rady Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane informuje, że w dniu 2 grudnia 2021r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Zakopane,ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wręczenie aktów nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.
 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 • Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach.
 • Wolne wnioski.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: FURMANOWA, KOTELNICA, TATARY.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: FURMANOWA, KOTELNICA, TATARY.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POD REGLAMI.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: BACHLEDZKI WIERCH.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OLCZA w Zakopanem.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z drzew – pomników przyrody i prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie miasta Zakopane.
 • Podjęcie uchwały w spawie: zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Żeromskiego
  w Zakopanem.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/300/2012 Rady Miasta Zakopane w sprawie nagród
  i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej mieszkalnej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej mieszkalnej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zakopane darowizny nieruchomości.
 • Podjęcie w sprawie: zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasta Zakopane.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2021.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2021-2030.
 • Oświadczenia i komunikaty.
 • Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan GLUC

(APM)