Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.78   400.25   54.61   8.76
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   12.89   16.03
Józefa Piłsudskiego   17.71   23.51
Tytusa Chałubińskiego   16.05   20.59
Zofii i Witolda Paryskich   15.33   18.97
Kuźnice   17.74   21.96
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   16.2   20.16
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 25.05 17:00
Deszczowo
16° / 7° słabe opady deszczu
Czw. 14:00
Zachmurzenie
15°
Pt. 14:00
Zachmurzenie
19°
Sob. 14:00
Deszczowo
10°
Nd. 14:00
Deszczowo
12°
Pon. 14:00
Deszczowo
13°
Zdjęcie promujące Zakopane

Muzeum Tatrzańskie przywraca pamięć o Palace

W dawnej placówce Gestapo w Zakopanem powstaje Muzeum Palace upamiętniające ofiarną walkę mieszkańców Podtatrza o wolność ojczyzny w czasie II wojny światowej. Dzięki zaangażowaniu i współpracy szeregu podmiotów już w przyszłym roku zostanie otwarty nowy oddział Muzeum Tatrzańskiego.

W siedzibie Muzeum Tatrzańskiego na Kozińcu odbyła się konferencja prasowa, na której pracownicy Muzeum zaprezentowali stan prac nad nowym oddziałem - Muzeum Palace.

Muzeum Palace powstaje przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego oraz Miasta Zakopane. Dzięki dotacji przekazanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w grudniu 2021 roku Muzeum Tatrzańskie odkupiło od Miasta Zakopane budynek Palace. Część budynku została przekazana przez Miasto Zakopane w formie darowizny.

Przypomnijmy - Willa Palace została zakupiona przez Miasto Zakopane w 2017 roku. To działanie było możliwe dzięki pozyskaniu przez burmistrza Leszka Dorulę dotacji rządowej w kwocie 9 mln. zł.  

Przy okazji tworzenia Muzeum Palace, Muzeum Tatrzańskie prowadzi prace badawcze na temat okresu II wojny światowej na Podtatrzu. Szczególne ważne są analizy historyczne poświęcone Palace, w tym zwłaszcza losy przetrzymywanych tam osób. Nieustanie prowadzone są kwerendy archiwaliów oraz badania naukowe. Wszelkie nowe informacje ujawniane w toku prowadzonych badań i prac, nawet budowlanych, będą uwzględniane poprzez wprowadzanie zmian do projektów i opracowań. Powstające dokumentacje są nadzorowane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wszystkie miejsca, w których przesłuchiwani i katowani byli ludzie, zostaną należycie uszanowane. Muzeum Tatrzańskie będzie kontynuowało pracę i opiekę nad zbiorami dotychczasowego Muzeum Walk i Męczeństwa, prowadzonego przez Stowarzyszenie Muzeum Walki i Męczeństwa "Palace"- Katownia Podhala.

Muzeum Tatrzańskie zaprasza do włączenia się w tworzenie Muzeum Palace poprzez udziału w zbiórce pamiątek oraz udzielanie wywiadów na temat II wojny światowej na Podtatrzu. Wszelkie osoby mające wiedzę o losach więźniów oraz budynku Palace proszone są o kontakt z Muzeum Tatrzańskim, adres: Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane, tel. 535 602 444 , palace@muzeumtatrzanskie.pl.

Żródło: Muzeum Tatrzańskie

(RKW)