Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   25.07   0   22.59   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.59
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   9.97   12.51
Tytusa Chałubińskiego   0.6   0.78
Zofii i Witolda Paryskich   13.22   17.57
Kuźnice   0.09   0.14
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 06.12 07:00
Zachmurzenie
-2° / -1° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Śnieg
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 04:00
Śnieg
-1°
Zdjęcie promujące Zakopane

Konferencja podsumowująca projekt „Zakopane - Miasto Wysokie Tatry – Tatrzańskie ścieżki rowerowe”

W dniu 21 października w hotelu Logos Miasto Zakopane zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu „Zakopane - Miasto Wysokie Tatry – Tatrzańskie ścieżki rowerowe”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

W wydarzeniu udział wzięli uczestnicy z Polski, w tym przedstawiciele Sopotu – miasta partnerskiego Zakopanego oraz goście ze Słowacji i Chorwacji. Po otwarciu konferencji oraz powitaniu wszystkich obecnych przez Annę Karpiel – Semberecką z Urzędu Miasta Zakopane głos zabrał Tomasz Filar – Zastępca Burmistrza Miasta. Tematem jego prezentacji było podsumowanie partnerskiego projektu, realizowanego przez Miasto Zakopane oraz Miasto Wysokie Tatry na Słowacji, w ramach którego powstało około 9,5 km ścieżek rowerowych po obu stronach granicy, w tym w Polsce odcinek przy ul. Bronisława Czecha a na Słowacji odcinek Tatrzańska Kotlina – Tatrzańska Łomnica. Celem tego partnerskiego projektu było zrealizowanie odcinków ścieżek rowerowych, które poprzez dołączenie się do tras Szlaku wokół Tatr oraz Velo Dunajec zapewnią połączenie szlakiem rowerowym Kuźnic w Zakopanem z Tatrzańską Łomnicą na Słowacji. Podczas swojej prelekcji Pan Wiceburmistrz zaprezentował także, jakie ścieżki rowerowe zostały wyznaczone w ostatnich kilku latach w Zakopanem (około 8 kilometrów tras) orazjakie trasy rowerowe pozostają aktualnie w realizacji (około 5 kilometrów, ul. Żeromskiego oraz połączenie rowerowe przebudowywanego aktualnie Placu w Kuźnicach z Centrum Komunikacyjnym przy Dworcu PKP). Dodatkowo Zastępca Burmistrza omówił zagadnienia związane z rozwojem ścieżek rowerowych w Zakopanem w świetle wdrażania Planu Transportowego oraz planowane oznakowanie infrastruktury rowerowej w mieście.

Po prezentacji Tomasza Filara kolejno głos zabierali zaproszeni goście – Zuzana Hlavatá z miasta partnerskiego Vysoké Tatry, która omówiła ścieżkę rowerową powstałą w wyniku realizacji projektu „Zakopane - Miasto Wysokie Tatry – Tatrzańskie ścieżki rowerowe” na trasie Tatrzańska Łomnica – Tatrzańska Kotlina. Ze Słowacji przenieśliśmy się do Sopotu, o którego infrastrukturze rowerowej opowiedzieli Pan Prezydent Miasta – Jacek Karnowski oraz Krzysztof Jałoszyński pełniący obowiązki naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu. O turystyce rowerowej opowiedzieli też goście z chorwackiej Opatiji - Goran Pavlović z Opatija Tourist Board oraz Egon Vasilić - dyrektor Parku Narodowego Učka. Po prelegentach ze Słowacji, Sopotu i Chorwacji uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania, jak zorganizowana jest turystyka rowerowa w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz które jego obszary są udostępnione dla rowerzystów. Po krótkiej przerwie głos zabrał Roman Krupa – Wójt Gminy Kościelisko, który przybliżył zgromadzonym zagadnienia związane z pozytywnym wpływem ruchu rowerowego na rozwój gmin. Agnieszka Pyzowska – dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w Nowym Targu w swojej prezentacji odniosła się do rozwoju polsko-słowackiego Szlaku wokół Tatr jako transgranicznego produktu turystycznego oraz omówiła stan realizacji poszczególnych etapów projektu. Kolejno głos zabrał Marcin Kolasa - zastępca wójta Gminy Nowy Targ, który przedstawił szanse i ograniczenia rozwoju tras i szlaków rowerowych na Podhalu. Ostatnią prelekcję miał Michał Stawarski - dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”, który omówił perspektywy finansowania przedsięwzięć w ramach Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027.

Miasto Zakopane składa podziękowania dla prelegentów oraz wszystkich przybyłych gości.

(WSiR)

(GG)