Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.58   312.55   67.95   2.87
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   11.85
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.13   8.02
Józefa Piłsudskiego   1.67   2.34
Tytusa Chałubińskiego   2.37   2.87
Zofii i Witolda Paryskich   2.42   3.59
Kuźnice   1.47   1.76
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.38   0.39
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 31.01 16:00
Śnieg
-3° / -2° słabe opady śniegu
Śr. 13:00
Śnieg
-1°
Czw. 13:00
Śnieg
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Sob. 13:00
Śnieg
-3°
Nd. 13:00
Śnieg
-6°
Zdjęcie promujące Zakopane

Konferencja podsumowująca projekt „Zakopane - Miasto Wysokie Tatry – Tatrzańskie ścieżki rowerowe”

W dniu 21 października w hotelu Logos Miasto Zakopane zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu „Zakopane - Miasto Wysokie Tatry – Tatrzańskie ścieżki rowerowe”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

W wydarzeniu udział wzięli uczestnicy z Polski, w tym przedstawiciele Sopotu – miasta partnerskiego Zakopanego oraz goście ze Słowacji i Chorwacji. Po otwarciu konferencji oraz powitaniu wszystkich obecnych przez Annę Karpiel – Semberecką z Urzędu Miasta Zakopane głos zabrał Tomasz Filar – Zastępca Burmistrza Miasta. Tematem jego prezentacji było podsumowanie partnerskiego projektu, realizowanego przez Miasto Zakopane oraz Miasto Wysokie Tatry na Słowacji, w ramach którego powstało około 9,5 km ścieżek rowerowych po obu stronach granicy, w tym w Polsce odcinek przy ul. Bronisława Czecha a na Słowacji odcinek Tatrzańska Kotlina – Tatrzańska Łomnica. Celem tego partnerskiego projektu było zrealizowanie odcinków ścieżek rowerowych, które poprzez dołączenie się do tras Szlaku wokół Tatr oraz Velo Dunajec zapewnią połączenie szlakiem rowerowym Kuźnic w Zakopanem z Tatrzańską Łomnicą na Słowacji. Podczas swojej prelekcji Pan Wiceburmistrz zaprezentował także, jakie ścieżki rowerowe zostały wyznaczone w ostatnich kilku latach w Zakopanem (około 8 kilometrów tras) orazjakie trasy rowerowe pozostają aktualnie w realizacji (około 5 kilometrów, ul. Żeromskiego oraz połączenie rowerowe przebudowywanego aktualnie Placu w Kuźnicach z Centrum Komunikacyjnym przy Dworcu PKP). Dodatkowo Zastępca Burmistrza omówił zagadnienia związane z rozwojem ścieżek rowerowych w Zakopanem w świetle wdrażania Planu Transportowego oraz planowane oznakowanie infrastruktury rowerowej w mieście.

Po prezentacji Tomasza Filara kolejno głos zabierali zaproszeni goście – Zuzana Hlavatá z miasta partnerskiego Vysoké Tatry, która omówiła ścieżkę rowerową powstałą w wyniku realizacji projektu „Zakopane - Miasto Wysokie Tatry – Tatrzańskie ścieżki rowerowe” na trasie Tatrzańska Łomnica – Tatrzańska Kotlina. Ze Słowacji przenieśliśmy się do Sopotu, o którego infrastrukturze rowerowej opowiedzieli Pan Prezydent Miasta – Jacek Karnowski oraz Krzysztof Jałoszyński pełniący obowiązki naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu. O turystyce rowerowej opowiedzieli też goście z chorwackiej Opatiji - Goran Pavlović z Opatija Tourist Board oraz Egon Vasilić - dyrektor Parku Narodowego Učka. Po prelegentach ze Słowacji, Sopotu i Chorwacji uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania, jak zorganizowana jest turystyka rowerowa w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz które jego obszary są udostępnione dla rowerzystów. Po krótkiej przerwie głos zabrał Roman Krupa – Wójt Gminy Kościelisko, który przybliżył zgromadzonym zagadnienia związane z pozytywnym wpływem ruchu rowerowego na rozwój gmin. Agnieszka Pyzowska – dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w Nowym Targu w swojej prezentacji odniosła się do rozwoju polsko-słowackiego Szlaku wokół Tatr jako transgranicznego produktu turystycznego oraz omówiła stan realizacji poszczególnych etapów projektu. Kolejno głos zabrał Marcin Kolasa - zastępca wójta Gminy Nowy Targ, który przedstawił szanse i ograniczenia rozwoju tras i szlaków rowerowych na Podhalu. Ostatnią prelekcję miał Michał Stawarski - dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”, który omówił perspektywy finansowania przedsięwzięć w ramach Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027.

Miasto Zakopane składa podziękowania dla prelegentów oraz wszystkich przybyłych gości.

(WSiR)

(GG)