Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.23   288.95   67.35   3.08
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   14.49
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.84   5.31
Józefa Piłsudskiego   3.17   4.04
Tytusa Chałubińskiego   3.05   3.71
Zofii i Witolda Paryskich   5.41   7.95
Kuźnice   1.76   2.24
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.6   0.73
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 31.01 16:00
Śnieg
-3° / -2° słabe opady śniegu
Śr. 13:00
Śnieg
-2°
Czw. 13:00
Śnieg
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Sob. 13:00
Śnieg
-2°
Nd. 13:00
Śnieg
-7°
Zdjęcie promujące Zakopane

XLII Sesja Rady Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane informuje, że w dniu 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się XLII Sesja Rady Miasta Zakopane.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Wolne wnioski;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2022;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: metody ustalania opłaty oraz wysokości stawki opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie Gminy Miasto Zakopane;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XIV/135/99 Rady Miasta Zakopane
  z dnia 1 grudnia 1999r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia gmin;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy Miasta Zakopane
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
 11. Oświadczenia i komunikaty;
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan GLUC


(MG)