Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.04   0   82.59   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.54
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.23   1.46
Józefa Piłsudskiego   2.17   2.41
Tytusa Chałubińskiego   2.74   3.09
Zofii i Witolda Paryskich   2.85   3.25
Kuźnice   2.96   3.29
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.43   0.53
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 23.02 01:00
Zachmurzenie
5° / 4° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Deszczowo
Wt. 13:00
Zachmurzenie
10°
Zdjęcie promujące Zakopane

Kolejne dofinansowanie dla Zakopanego

Gmina Miasto Zakopane w ramach naboru wniosków na 2023 r. otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej 420245K (ul. Ustup) w km od 00+075,00 do km 01+029,51 w miejscowości  Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie  1 036 895,00 zł . Szacunkowa wartość inwestycji wynosi  2 073 790,22 zł.

W ramach inwestycji zostaną wykonane niezbędne roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni jezdni i chodników.


(APM)