Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   24.35   0   21.38   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   22.77
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   22.85   32.77
Józefa Piłsudskiego   10.33   13.48
Tytusa Chałubińskiego   5.74   7.32
Zofii i Witolda Paryskich   5.99   7.87
Kuźnice   6.87   8.69
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.32   0.38
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 27.05 02:00
Zachmurzenie
9° / 9° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Kolejne dofinansowanie dla Zakopanego

Gmina Miasto Zakopane w ramach naboru wniosków na 2023 r. otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej 420245K (ul. Ustup) w km od 00+075,00 do km 01+029,51 w miejscowości  Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie  1 036 895,00 zł . Szacunkowa wartość inwestycji wynosi  2 073 790,22 zł.

W ramach inwestycji zostaną wykonane niezbędne roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni jezdni i chodników.


(APM)