Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.6   0   50.97   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   10.36
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   10.5   13.39
Józefa Piłsudskiego   3.15   4.01
Tytusa Chałubińskiego   2.82   3.57
Zofii i Witolda Paryskich   5   6.78
Kuźnice   1.88   2.42
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.26   0.31
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 02.04 05:00
Śnieg
5° / -2° słabe opady śniegu
Pon. 14:00
Śnieg
-2°
Wt. 14:00
Śnieg
-2°
Śr. 14:00
Śnieg
-2°
Czw. 14:00
Śnieg
-1°
Zdjęcie promujące Zakopane

Kolejne dofinansowanie dla Zakopanego

Gmina Miasto Zakopane w ramach naboru wniosków na 2023 r. otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej 420245K (ul. Ustup) w km od 00+075,00 do km 01+029,51 w miejscowości  Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie  1 036 895,00 zł . Szacunkowa wartość inwestycji wynosi  2 073 790,22 zł.

W ramach inwestycji zostaną wykonane niezbędne roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni jezdni i chodników.


(APM)