Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   30.19   0   14.24   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   35.74
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   37.31   54.42
Tytusa Chałubińskiego   36.98   53.62
Zofii i Witolda Paryskich   44.14   65.89
Kuźnice   32.88   49.26
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.87   5.87
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.12 19:00
Śnieg
-4° / -6° słabe opady śniegu
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Czasowa zmiana lokalizacji przystanku Cyrhla

Urząd Miasta Zakopane informuje, że w dniu 21.11.2023 r. rozpoczną się roboty budowlane polegające na dostosowaniu przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 1648K na Cyrhli do potrzeb montażu i obsługi punktu ładowania autobusów elektrycznych.

Na czas prowadzenia robót, zgodnie z czasową organizacją ruchu, nastąpi zmiana lokalizacji przystanku komunikacyjnego „Cyrhla” (przystanek obsługiwany w ramach komunikacji miejskiej linia nr 11 oraz linii komunikacji regularnej przez prywatnych przewoźników), zgodnie z załączoną mapą. Prosimy o dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.

UWAGA! Godziny odjazdu z tymczasowego przystanku Cyrhla nie ulegną zmianie.

(APM)