Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.9   721.63   12.36   8.38
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.69
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.99   26.53
Józefa Piłsudskiego   17.49   22.31
Tytusa Chałubińskiego   17.7   22.16
Zofii i Witolda Paryskich   27.5   40.54
Kuźnice   19.29   26.58
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.91   2.33
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 10.12 10:00
Zachmurzenie
0° / -4° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Śnieg
-4°
Pon. 13:00
Śnieg
-5°
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-5°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-4°
Czw. 07:00
Śnieg
-4°
Zdjęcie promujące Zakopane

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności

Od 1 lipca 2021r. każdy obywatel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację:

  • w formie elektronicznej przez Internet  – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Deklaracje można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB –  https://zone.gunb.gov.pl/
    Składanie deklaracji jest wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając z Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
  • w formie papierowej – wypełnioną deklarację można wysłać listem, albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w godzinach pracy urzędu.

Deklarację należy złożyć do 30.06.2022 roku, każdorazowo po zmianie źródła ciepła właściciel lub zarządca ma dwa tygodnie na aktualizację deklaracji.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • Adres nieruchomości, w obrębie, której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy;
  • Opcjonalnie adres e-mail;
  • Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Źródło: WOŚ