Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.63   0   81.86   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   3.15
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   23.91   35.05
Józefa Piłsudskiego   2.3   3.2
Tytusa Chałubińskiego   1.67   2.34
Zofii i Witolda Paryskich   10.75   15.49
Kuźnice   0.63   0.84
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.15   0.19
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 20.04 05:00
Śnieg
2° / -0° słabe opady śniegu
Nd. 14:00
Śnieg
-1°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności

Od 1 lipca 2021r. każdy obywatel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację:

  • w formie elektronicznej przez Internet  – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Deklaracje można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB –  https://zone.gunb.gov.pl/
    Składanie deklaracji jest wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając z Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
  • w formie papierowej – wypełnioną deklarację można wysłać listem, albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w godzinach pracy urzędu.

Deklarację należy złożyć do 30.06.2022 roku, każdorazowo po zmianie źródła ciepła właściciel lub zarządca ma dwa tygodnie na aktualizację deklaracji.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • Adres nieruchomości, w obrębie, której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy;
  • Opcjonalnie adres e-mail;
  • Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Źródło: WOŚ