Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.81   0   68.23   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   -
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.07   25.64
Józefa Piłsudskiego   2.98   4.23
Tytusa Chałubińskiego   0.53   0.78
Zofii i Witolda Paryskich   3.99   5.76
Kuźnice   0.11   0.15
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.22   0.27
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 20.04 05:00
Śnieg
1° / -0° słabe opady śniegu
Nd. 14:00
Śnieg
-1°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Dzikie zwierzęta

Bliskość Tatrzańskiego Parku Narodowego powoduje, że w Zakopanem, jak i sąsiednich gminach, na terenach zamieszkanych dość często pojawiają się dzikie zwierzęta. W częściach miasta znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów leśnych (Bystre, Regle, Krzeptówki, Cyrhla) takie zdarzenia są regularne. Pojawiają się jelenie (częściej łanie niż byki), lisy, ale również niedźwiedzie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest łatwość zdobycia pożywienia przez zwierzęta.

Dlatego niejednokrotnie już wraz z leśnikami Tatrzańskiego Parku Narodowego zwracaliśmy uwagę mieszkańców i turystów, że pozostawione resztki żywności lub dokarmianie zwierzyny dzikiej nie tylko jej nie pomaga, ale wręcz szkodzi. Dzikie zwierzęta podchodzące do domostw mogą być jednorazowo odstraszone lub odłowione, ale przyzwyczajone do łatwego znajdowania pokarmu znów powrócą na tereny zabudowane.

Dlatego istotne jest, byśmy zwierząt takich przez niezamknięte lub zabezpieczone pojemniki na odpady, a tym bardziej przez celowe pozostawianie żywności, nie zachęcali do wchodzenia do miasta. Jeżeli jednak zwierzę takie spotkamy przy ulicy pozostawmy je w spokoju dla jego dobra, pamiętając, że jest to zwierzę dzikie.

W przypadku powstania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi ze strony dzikich zwierząt należy powiadomić Policję lub Straż Miejską (tel. 18 20 202 478), które wraz z merytorycznymi pracownikami Tatrzańskiego Parku Narodowego podejmą niezbędne działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

W przypadku zauważenia rannego dzikiego zwierzęcia najlepiej powiadomić Straż Miejską, TPN lub Policję. Należy zachować daleko idącą ostrożność w kontakcie z takimi zwierzętami. Pamiętaj, że zwierzęta też ulegają wypadkom i nie zawsze nasza pomoc będzie skuteczna.

Ostrożność należy również zachować w przypadku znalezienia innych dzikich zwierząt, w tym zwierząt młodych czy piskląt. Często wydaje się nam, że maluchy takie zostały porzucone przez rodziców i my winniśmy zapewnić im opiekę. Zbliżając się do takich zwierząt, a tym bardzie zabierając je do domu lub w inne miejsce, często wyrządzamy im krzywdę. Zapach, który rozsiejemy w pobliżu zwierzęcia, może spowodować tak silny stres u jego rodziców, że porzucą potomstwo lub na długo pozostawią bez opieki. Zostawmy je w ich naturalnym środowisku, które jest ich domem!

Pozostawianie, pozornie bez opieki, małych saren czy zajączków przez rodziców to naturalne zachowanie zwierząt. Młoda sarna nie wydziela zapachu, kropkowana sukienka doskonale ją maskuje w środowisku. Tak sarenkę przystosowała do życia natura. Wcale nie została porzucona ani osierocona. Koza-matka celowo przychodzi do swego dziecka tylko na czas karmienia, aby swoją stałą obecnością nie narażać go na niebezpieczeństwo. Podobnie zachowuje się również zajęczyca, odwiedzająca tylko od czasu do czasu swoje młode. Również rodzice młodych ptaków są zawsze w pobliżu i dokarmiają oraz strzegą bezpieczeństwa młodych. Dlatego jeśli nie znamy obyczajów zwierząt, nie ingerujmy w prawa przyrody.

Niejednokrotnie ingerencja człowieka oznacza konieczność wychowania zwierząt w sposób zastępczy, bo nie ma już szans na akceptację młodych przez rodziców. Czasem zaś zwyczajnie nie możemy im pomóc, ale takie są prawa natury.

Wykorzystano materiały https://www.lasy.gov.pl/pl