Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.13   0   92.75   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   14.61
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.97   2.55
Józefa Piłsudskiego   2.96   3.93
Tytusa Chałubińskiego   3.84   5.07
Zofii i Witolda Paryskich   4.06   5.64
Kuźnice   4.18   5.41
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.85   1.1
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 25.05 11:00
Zachmurzenie
19° / 9° zachmurzenie duże
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Deszczowo
16°
Wt. 14:00
Deszczowo
17°
Śr. 14:00
Deszczowo
13°
Czw. 08:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Bezdomne psy i koty

Kiedy zwierzę należy uznać za bezdomne?

Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały (art.4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt)

Ramy prawne do działań zapewniających właściwe traktowanie zwierząt daje ustawa z dnia  21 sierpnia 1997  r.  o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 638).

Bezdomność zwierząt dotyczy w mieście przede wszystkim psów i kotów. To w odniesieniu do tych zwierząt koncentrują się działania Gminy.

Bezdomne (wolno żyjące, dzikie) koty

Koty wolno żyjące są elementem każdego ekosystemu miejskiego, również zakopiańskiego. Ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni, dlatego nie należy ich wyłapywać lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Dlatego jeżeli tylko stan kota nie wymaga interwencji weterynaryjnej, winien on pozostać w swoim środowisku.

Jeżeli kot jest zdrowy należy pozostawić go w środowisku miejskim, a w okresie zimowym w miejscach przebywania wolno żyjących kotów można pozostawiać dla nich suchą karmę, którą w miarę potrzeb można otrzymać w Urzędzie Miasta Zakopane.

W celu uniknięcia nadmiernego rozrostu populacji kotów wolno żyjących Urząd Miasta Zakopane finansuje także wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji. Wniosek o wykonanie zabiegu bezpłatnej kastracji, sterylizacji lub usypiania ślepych miotów dostępny jest tu i w Urzędzie Miasta Zakopane. Realizacja bezpłatnego zabiegu przez lekarza weterynarii może nastąpić po akceptacji wniosku przez pracownika Urzędu Miasta (kontakt tel. 18 20 20 412, lub 18 20 20 424).

Opieka nad kotami wolno żyjącymi od kilku lat wpisana jest w przygotowywany corocznie oraz wprowadzany uchwałą Rady Miasta Zakopane „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

Burmistrz Miasta Zakopane Serdecznie dziękuje wszystkim Opiekunom Społecznym bezdomnych kotów za włączenie się w opiekę nad zwierzętami, za wrażliwość, poświęcony czas i zaangażowanie. Dzięki takim osobom w naszym mieście tworzymy zwierzętom bezpieczne i właściwe warunki życia.

Bezdomne psy

Bezdomne psy z terenu Miasta Zakopane, które nie posiadają oznakowania, na podstawie którego można zidentyfikować opiekuna i skontaktować się z nim, zostają przekazane do schroniska dla zwierząt w Nowym Targu. Stale w schronisku przebywa około 400 psów z tego około 30 z terenu Gminy Miasto Zakopane. Wiele z psów zostaje zwrócona właścicielom lub otrzymuje nowy dom. Urząd Miasta Zakopane wspiera i promuje adopcję zwierząt ze schroniska.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt osoba, która napotka porzuconego psa, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję. Zwierzęta są odławiane w sytuacji, w której są wolne miejsca w schronisku dla zwierząt.

Zwracamy się z apelem o rozwagę w samodzielnym odławianiu psów. Nierzadko zwierzęta te przyzwyczajone są do samodzielnego przebywania w terenie nawet znacząco oddalonym od swojej posesji, a odłowienie stanowi dla nich i ich właścicieli niepotrzebny stres.

http://www.pieski.nowytarg.pl/

https://www.facebook.com/schronisko.nowytarg

Zwierzęta, które ucierpiały w wypadkach.

W przypadku uczestniczenia bądź bycia świadkiem zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia należy niezwłocznie zgłosić ten fakt odpowiednim służbom: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna. Funkcjonariusze tych służb przekażą tą informację do podmiotu mającego podpisaną z Gminą Miasto Zakopane umowę na opiekę nad takimi zwierzętami. Pracują w niej wykwalifikowane osoby, które niezwłocznie zapewnią opiekę (w tym weterynaryjną) nad poszkodowanym zwierzęciem.

Utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687) określiło rasy psów, których utrzymywanie wymaga uzyskania zezwolenia Burmistrza Miasta. Do ras tych należą:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

Podstawą do wydania zezwolenia jest wniosek zawierający, m.in. opis psa, rasę, nazwę, oznaczenie, wiek, miejsce pochodzenia oraz opis miejsca i warunków utrzymania zwierzęcia (np. mieszkanie w bloku, dom jednorodzinny, wielorodzinny, posiadane ogrodzenie wokół posesji z podana wysokością ogrodzenia, inne zabezpieczenia z opisem).

Brak rodowodu lub metryki nie jest przesłanką zwalniającą z uzyskania zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej.