Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.21   0   94.96   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.15   8.88
Józefa Piłsudskiego   7.27   9.26
Tytusa Chałubińskiego   9.66   12.13
Zofii i Witolda Paryskich   9.27   11.88
Kuźnice   10.92   13.73
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.94   3.6
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 20.05 11:00
Zachmurzenie
18° / 9° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Deszczowo
18°
Śr. 14:00
Deszczowo
14°
Czw. 14:00
Deszczowo
10°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 08:00
Zachmurzenie
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

Co zawiera Plan Transportowy

„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017 – 2025 z kierunkiem do 2030 r.”  szczegółowo opisuje sposób organizacji i finansowania transportu zbiorowego, przebieg linii użyteczności publicznej (czyli takich, na których funkcjonowanie władze miasta mają wpływ), standardy jakościowe jeżdżących po nich autobusów, a nawet maksymalne odległości dojścia do przystanków. Jest to akt prawa miejscowego, więc jego zapisy muszą zostać zrealizowane do 2025 r.

W Planie transportowym przewidziano m.in.:

– uruchomienie miejskiej linii autobusowej z przyszłego parkingu zaporowego na Spyrkówce do Kuźnic przez dworzec, ulice Kościuszki, Tetmajera, Grunwaldzką, Makuszyńskiego, Piłsudskiego, Bronisława Czecha;

– uruchomienie linii użyteczności publicznej z dworca do Doliny Strążyskiej przez ulicę Kościuszki, al. 3 Maja, ulice: Tetmajera, Grunwaldzką i Orkana. Linia będzie obsługiwana przez przewoźnika prywatnego. Będą w niej obowiązywać bilety komunikacji miejskiej, Urząd Miasta będzie ustalał rozkłady jazdy, a pojazdy będą przypominać te, które znane są z linii obsługiwanych przez komunalnego przewoźnika.

– uruchomienie – po wybudowaniu drogi przez Furmanową – nowego połączenia autobusowego z dworca na Gubałówkę, które zostanie poprowadzone przez ul. Kościuszki, al. 3 Maja, ul. Nowotarską, Szkolną, Tatary i Ciągłówkę. Taki przebieg zapewni mieszkańcom ulic dotychczas odciętych od transportu publicznego możliwość podróżowania autobusem, a także ułatwi dojazd do aż trzech szpitali.

– wprowadzenie dogodnych przesiadek między liniami, zwiększenie częstotliwości ich kursowania oraz skomunikowanie lokalnego transportu zbiorowego z pociągami.

– przebudowę dworca kolejowego i budowę zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem

– usprawnienie transportu komunikacją publiczną i rowerem między dworcem PKP a Kuźnicami oraz przebudowę placu w Kuźnicach.

– dostosowanie transportu zbiorowego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mają w tym pomóc pojazdy niskopodłogowe, odpowiednie dostosowanie przystanków i dojścia do nich m.in. przez ograniczenie parkowania na chodnikach

– usprawnienie połączeń pieszych i rowerowych

– wprowadzenie „zielonej karty miejskiej”, która będzie oferować atrakcyjny pakiet zniżek osobom, które zrezygnują z poruszania się własnym samochodem i wybiorą ekologiczny transport publiczny

Dzięki realizacji Planu Transportowego wzrośnie udział transportu zbiorowego w mieście oraz jego jakość. Do Zakopanego łatwiej będzie dotrzeć transportem zbiorowym oraz łatwiej się po nim poruszać.

Przygotowanie Planu zostało poprzedzone wykonaniem szczegółowych badań ruchu, podczas których sprawdzano, w jakich kierunkach przemieszczają się najczęściej pasażerowie i kierowcy, przeprowadzono wywiady ankietowe dotyczące między innymi oczekiwań wobec transportu zbiorowego, a nawet zinwentaryzowano miejsca parkingowe w mieście.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami
Studium transportowe 2017-2030 POBIERZ DOKUMENT
Kompleksowe badania ruchu w Gminie Miasto Zakopane  POBIERZ DOKUMENT