Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   21.84   497.42   59.04   6.22
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   32.24
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.24   26.49
Józefa Piłsudskiego   13.82   17.71
Tytusa Chałubińskiego   14.88   18.91
Zofii i Witolda Paryskich   16.29   21.29
Kuźnice   13.1   15.91
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.78   0.93
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 19.08 23:00
Deszczowo
20° / 20° słabe opady deszczu
Sob. 14:00
Deszczowo
25°
Nd. 14:00
Deszczowo
16°
Pon. 14:00
Deszczowo
20°
Wt. 14:00
Deszczowo
21°
Śr. 14:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane

Co zawiera Plan Transportowy

„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017 – 2025 z kierunkiem do 2030 r.”  szczegółowo opisuje sposób organizacji i finansowania transportu zbiorowego, przebieg linii użyteczności publicznej (czyli takich, na których funkcjonowanie władze miasta mają wpływ), standardy jakościowe jeżdżących po nich autobusów, a nawet maksymalne odległości dojścia do przystanków. Jest to akt prawa miejscowego, więc jego zapisy muszą zostać zrealizowane do 2025 r.

W Planie transportowym przewidziano m.in.:

– uruchomienie miejskiej linii autobusowej z przyszłego parkingu zaporowego na Spyrkówce do Kuźnic przez dworzec, ulice Kościuszki, Tetmajera, Grunwaldzką, Makuszyńskiego, Piłsudskiego, Bronisława Czecha;

– uruchomienie linii użyteczności publicznej z dworca do Doliny Strążyskiej przez ulicę Kościuszki, al. 3 Maja, ulice: Tetmajera, Grunwaldzką i Orkana. Linia będzie obsługiwana przez przewoźnika prywatnego. Będą w niej obowiązywać bilety komunikacji miejskiej, Urząd Miasta będzie ustalał rozkłady jazdy, a pojazdy będą przypominać te, które znane są z linii obsługiwanych przez komunalnego przewoźnika.

– uruchomienie – po wybudowaniu drogi przez Furmanową – nowego połączenia autobusowego z dworca na Gubałówkę, które zostanie poprowadzone przez ul. Kościuszki, al. 3 Maja, ul. Nowotarską, Szkolną, Tatary i Ciągłówkę. Taki przebieg zapewni mieszkańcom ulic dotychczas odciętych od transportu publicznego możliwość podróżowania autobusem, a także ułatwi dojazd do aż trzech szpitali.

– wprowadzenie dogodnych przesiadek między liniami, zwiększenie częstotliwości ich kursowania oraz skomunikowanie lokalnego transportu zbiorowego z pociągami.

– przebudowę dworca kolejowego i budowę zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem

– usprawnienie transportu komunikacją publiczną i rowerem między dworcem PKP a Kuźnicami oraz przebudowę placu w Kuźnicach.

– dostosowanie transportu zbiorowego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mają w tym pomóc pojazdy niskopodłogowe, odpowiednie dostosowanie przystanków i dojścia do nich m.in. przez ograniczenie parkowania na chodnikach

– usprawnienie połączeń pieszych i rowerowych

– wprowadzenie „zielonej karty miejskiej”, która będzie oferować atrakcyjny pakiet zniżek osobom, które zrezygnują z poruszania się własnym samochodem i wybiorą ekologiczny transport publiczny

Dzięki realizacji Planu Transportowego wzrośnie udział transportu zbiorowego w mieście oraz jego jakość. Do Zakopanego łatwiej będzie dotrzeć transportem zbiorowym oraz łatwiej się po nim poruszać.

Przygotowanie Planu zostało poprzedzone wykonaniem szczegółowych badań ruchu, podczas których sprawdzano, w jakich kierunkach przemieszczają się najczęściej pasażerowie i kierowcy, przeprowadzono wywiady ankietowe dotyczące między innymi oczekiwań wobec transportu zbiorowego, a nawet zinwentaryzowano miejsca parkingowe w mieście.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami
Studium transportowe 2017-2030 POBIERZ DOKUMENT
Kompleksowe badania ruchu w Gminie Miasto Zakopane  POBIERZ DOKUMENT