Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.96   0   91.11   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   13.04
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   2.42   3.17
Tytusa Chałubińskiego   3.27   4.39
Zofii i Witolda Paryskich   2.35   3.25
Kuźnice   3.05   3.99
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.52   0.67
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 21.09 17:00
Zachmurzenie
18° / 13° zachmurzenie umiarkowane
Pt. 14:00
Deszczowo
17°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Zdjęcie promujące Zakopane

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.), przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej. 

Wnioski o:

  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
    COVID-19 (art. 15zzb ustawy),
  • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc ustawy),
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd ustawy),
  • pożyczki dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda ustawy),
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15zze ustawy),
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2 ustawy)
będą przyjmowane do 10 czerwca 2021 roku.Przedsiębiorcy i inne podmioty uprawnione do skorzystania z tych form pomocy, którzy nie otrzymali jeszcze wyżej wymienionego wsparcia, mogą składać wnioski na dotychczasowych zasadach, tj. w wersji papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem systemu praca.gov.pl.Wnioski o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zze4) przyjmowane będą do 31 stycznia 2021 roku wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu praca.gov.pl.