Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Umiarkowana
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   30.37   1006.82   7.45   9.76
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   58.96
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   104.7   130.82
Józefa Piłsudskiego   26.36   37.52
Tytusa Chałubińskiego   29.27   42.77
Zofii i Witolda Paryskich   39.04   56.3
Kuźnice   3.42   4.36
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.76   3.28
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 05.12 01:00
Zachmurzenie
4° / 4° zachmurzenie duże
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Śnieg
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Czw. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.), przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej. 

Wnioski o:

  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
    COVID-19 (art. 15zzb ustawy),
  • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc ustawy),
  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd ustawy),
  • pożyczki dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda ustawy),
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15zze ustawy),
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2 ustawy)
będą przyjmowane do 10 czerwca 2021 roku.Przedsiębiorcy i inne podmioty uprawnione do skorzystania z tych form pomocy, którzy nie otrzymali jeszcze wyżej wymienionego wsparcia, mogą składać wnioski na dotychczasowych zasadach, tj. w wersji papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem systemu praca.gov.pl.Wnioski o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zze4) przyjmowane będą do 31 stycznia 2021 roku wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu praca.gov.pl.