Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   19.25   481.46   85.35   10.35
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   26.65
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   33.26   42.97
Józefa Piłsudskiego   24.79   32
Tytusa Chałubińskiego   29.02   37.75
Zofii i Witolda Paryskich   28.72   40.79
Kuźnice   27.34   36.26
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.13   3.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 09.02 16:00
Zachmurzenie
-1° / -12° pochmurnie
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

W Zakopanem rozpoczął się VI Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. W uroczystej inauguracji wzięli udział przedstawiciele wojska, władz samorządowych z burmistrzem Leszkiem Dorulą i starostą tatrzańskim Piotrem Bąkiem oraz Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak.

Celem Przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Biorą w nim udział uczniowie klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych, Z każdego województwa wybierana jest jedna szkoła, która zwycięża w eliminacjach.

Przegląd jest formą rywalizacji drużyn w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej zgodnej z Regulaminem Musztry Sił Zbrojnych RP. Przeprowadzany jest się w konkurencjach: program obowiązkowy, program dowolny oraz piosenka marszowa.

Przegląd organizowany jest przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Starostę Tatrzańskiego i Burmistrza Miasta Zakopane.

(RKW)