Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.23   288.95   67.35   3.08
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   14.49
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.84   5.31
Józefa Piłsudskiego   3.17   4.04
Tytusa Chałubińskiego   3.05   3.71
Zofii i Witolda Paryskich   5.41   7.95
Kuźnice   1.76   2.24
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.6   0.73
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 31.01 16:00
Śnieg
-3° / -2° słabe opady śniegu
Śr. 13:00
Śnieg
-2°
Czw. 13:00
Śnieg
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Sob. 13:00
Śnieg
-2°
Nd. 13:00
Śnieg
-7°
Zdjęcie promujące Zakopane

Trwa rewitalizacja Równi Krupowej. Na dolnym jej odcinku roboty budowlane zmierzają ku końcowi, na Górnej Równi prace właśnie się rozpoczęły.

Roboty na Dolnej Równi Krupowej zakończone zostaną przed wakacjami. Na końcowym etapie  znajduje się budowa alejek. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż nowych ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych i oświetlenia. Prace wykończeniowe i instalacyjne trwają w nowo wybudowanym budynku toalet. 

Zmieniło się również otoczenie Urzędu Miasta Zakopane. Wokół budynku zrekultywowane zostały trawniki oraz rabaty kwiatowe.

Na południowej części Górnej Równi Krupowej prowadzona jest obecnie pierwsza część inwestycji. W czasie jej trwania wyremontowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe. Podobnie jak na Dolnej Równi, zamontowane zostanie nowe oświetlenie, ławki, kosze i stojaki rowerowe. Cała Rówień objęta zostanie monitoringiem.

Pierwszy etap prac zakończony zostanie przed wakacjami. Modernizacja Górnej Równi Krupowej nie obejmuje rekultywacji nawierzchni trawiastej. 

Drugim etapem są roboty na północnej części Górnej Równi. Rozpoczną się one we wrześniu, po zakończeniu Festiwalu Folkloru Ziem Górskich.

W ramach inwestycji, na terenie Górnej Równi zbudowany zostanie również nowy plac zabaw dla dzieci.  

(RKW)