Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.75   0   87.89   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.32
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.95   2.25
Józefa Piłsudskiego   1.85   2.11
Tytusa Chałubińskiego   2.41   2.74
Zofii i Witolda Paryskich   2.18   2.54
Kuźnice   2.24   2.43
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.37   0.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 24.02 13:00
Zachmurzenie
9° / 3° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Deszczowo
Wt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
12°
Czw. 10:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

W Zakopanem miała miejsce akcja żywieniowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Z magazynów Caritas Archidiecezji Krakowskiej przywieziono 15 ton żywności (m.in. cukier, olej, kasza gryczana, ryż, makaron, konserwy mięsne, gulasz wieprzowy z warzywami). Potrzebującym wsparcia mieszkańcom Zakopanego wydano około 500 paczek żywnościowych (około 30 kg żywności na uprawnioną osobę).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
- ośrodki pomocy społecznej,
- organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Najbardziej potrzebujący mieszkańcy Zakopanego zainteresowani otrzymaniem takiej paczki żywnościowej powinni zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem (ul. Jagiellońska 7) celem wpisania na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Uprzejmie informujemy, że o kolejnych terminach dostaw żywności w ramach Programu będą zarówno informować pracownicy socjalni MOPS Zakopane, jak również wcześniej będzie opublikowana stosowna informacja na stronie MOPS Zakopane oraz na stronie Urzędu Miasta.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuje Straży Miejskiej w Zakopanem, pracownikom interwencyjnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Olczy za pomoc w organizacji tej akcji.

Dyrektor Włodzimierz Słomczyński dziękuje również pracownikom socjalnym MOPS Zakopane, którzy nie tylko zorganizowali i uczestniczyli w dystrybucji paczek żywnościowych, ale także osobiście dostarczyli takie paczki osobom, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia nie były w stanie osobiście odebrać takiej paczki.

(RKW)