Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   12.16   934.76   59.93   7.86
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.02
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.77   9.34
Józefa Piłsudskiego   9.23   12.11
Tytusa Chałubińskiego   9.83   12.55
Zofii i Witolda Paryskich   9.84   13.69
Kuźnice   7.12   9.03
Gronik   8.61   10.29
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.01   1.19
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 18.01 16:00
Zachmurzenie
-3° / -8° zachmurzenie duże
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Śnieg
-2°
Pt. 13:00
Śnieg
-6°
Sob. 13:00
Śnieg
-6°
Nd. 13:00
Zachmurzenie
-7°

Prace w ramach utrzymywania zadrzewienia gminnego

W okresie od 06 – 17 grudnia w ramach bieżącego utrzymywania zadrzewienia gminnego, rozpoczną się prace polegające na wykonaniu pielęgnacji w obrębie koron 38 szt. drzew i usunięciu 45 szt. drzew zlokalizowanych na terenie miasta. Prosimy o zachowanie ostrożności w miejscach prowadzenia prac.

Zgodnie z wynikami ekspertyzy dendrologicznej z dnia 25.06.2021r. i na podstawie wizji terenowych drzewa przeznaczone do usunięcia w większości są obumarłe lub z rozkładem wewnątrz pnia przez co stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia. Zaniechanie działań związanych z usunięciem drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i mieniu będzie skutkowało poniesieniem przez gminę zarówno kosztów finansowych jak i odpowiedzialności karnej.

Za usuwane drzewa Gmina Miasto Zakopane wykonała nasadzenia 96 szt. drzew z gatunków rodzimych i w odmianach zalecanych do miast. tj. m. in. jarząb mączny ‘Magnifica’, grab pospolity ‘Fastigiata’, wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’, lipa drobnolistna ‘Rancho’ oraz klon pospolity ‘Eurostar’.

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska

(RKW)