Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.11   320.53   37.36   3.8
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   38.21
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   26.54   37.68
Józefa Piłsudskiego   23.35   32.16
Tytusa Chałubińskiego   16.82   21.55
Zofii i Witolda Paryskich   22.3   31.38
Kuźnice   -   -
Gronik   25.19   35.57
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   28.65   41.28
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 24.06 05:00
Zachmurzenie
17° / 19° lekkie zachmurzenie
Pt. 14:00
Deszczowo
21°
Sob. 14:00
Deszczowo
18°
Nd. 14:00
Deszczowo
21°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
26°

Uchwały o wsparciu dla mieszkańców przyjęte

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w celu realizacji wsparcia dla mieszkańców działających w branży turystycznej i wszystkich usług z nią związanych, przygotowane przez Burmistrza i uzgodnione z Radnymi projekty uchwał  dotyczące zwolnienia z części podatku od nieruchomości oraz częściowego wydłużenia płatności za miesiąc styczeń i luty 2021 roku, zostały na dzisiejszej Sesji Rady Miasta przyjęte.

Zaproponowane przez Burmistrza w uchwałach wsparcie  również dla tych rodzajów działalności gospodarczej, które nie zostały wskazane  w rozporządzeniu premiera, uzyskały aprobatę radnych. Celem tak przygotowanych uchwał było zapewnienie pomocy wszystkich tym przedsiębiorcom, którym w wyniku  trwającej pandemii płynność finansowa uległa pogorszeniu. 

Należy również przypomnieć, że zwolnienia  i przedłużenia płatności  dla opłat czynszowych za styczeń i luty  dla najemców lokali użytkowych i dzierżawców nieruchomości, mających podpisaną umowę z Gminą Miasta Zakopane, zostały zapisane przez Burmistrza w Zarządzeniu Nr 257/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie: udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych i dzierżawcom nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Szanowni Państwo, wierzymy, że ta pomoc pomoże złagodzić skutki pandemii i pozwoli nam wspólnie przetrwać ten trudny czas.


ZSK