Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   13.32   736.96   52.18   4.46
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   14.49
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   12.72   15.92
Józefa Piłsudskiego   4.07   5.1
Tytusa Chałubińskiego   5.38   6.77
Zofii i Witolda Paryskich   16.83   23.06
Kuźnice   -   -
Gronik   5.55   7.33
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   10.16   12.84
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Sob. 15.05 23:00
Deszczowo
8° / 8° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Deszczowo
Pon. 14:00
Deszczowo
Wt. 14:00
Deszczowo
10°
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Niedzielny występ Lassaków "Heliosów"

Kolędowanie z Muzyką Rodziny Lassaków „Heliosów” z Zakopanego

Zabrzmią kolędy i pastorałki w wykonaniu tradycyjnej muzyki góralskiej w składzie:

Halina Maciata – Lassak i Tomasz Lassak z córkami Katarzyną i Anną

Janina Lassak i Janusz Lassak z córkami Heleną i Michaliną oraz Stanisław Maciata

Rodziny Lassaków i Maciatów kontynuują wielopokoleniowe tradycje muzykowania.

Franciszek Lassak, wybitny prymista i krawiec „portek" góralskich, przekazał swoje umiejętności wnukom. Janusz jest prymistą, absolwentem Technikum Budowlanego. Za trzykrotne zdobycie I miejsca na Festiwalu Na Góralską Nutę w Chicago otrzymał Nagrodę Specjalną Złóbcoki. Na MFFZG w Zakopanem otrzymał Sabałowe Gęśle. Tomasz jest muzykantem, śpiewakiem, technikiem budowlanym. Wygrywał konkursy śpiewu pytackiego, konkursy dorożkarskie. Był solistą opery góralskiej „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu".

Józef Maciata, muzykant, grał w zespołach regionalnych, uczył dzieci z Białego Dunajca gry na skrzypcach. Swoim dzieciom przekazał tradycje muzykowania. Janina jest etnografem i absolwentką Akademii Ekonomicznej. Halina ukończyła Politechnikę Krakowską, jest etnomuzykologiem, pedagogiem, jurorem konkursów ludowych, m.in. MFFZG w Zakopanem. Stanisław Maciata jest inżynierem, był długoletnim pracownikiem Starostwa Nowotarskiego. Rodzeństwo było członkami zespołów regionalnych (Małe Podhale, Zespół im. A. Skupnia Florka z Białego Dunajca, Hyrni z Chicago) oraz instruktorami zespołu Skalni. 

Młode pokolenie należy do Zespołu im. Klimka Bachledy. Katarzyna ukończyła studia na UMFC w klasie skrzypiec oraz filologię angielską na UW. Występujez zespołem Warsaw String Players i Tatrzańską Orkiestrą Klimatyczną. Zdobyła I miejsce w Konkursie „Pamiętajmy o Osieckiej". Jest laureatką MFFZG, Sabałowych Bajań, Berdowego Muzykowania. Anna studiuje śpiew solowy na UMFC oraz prawo na UKSW. Michalina i Helena należą do góralskiego zespołu studenckiego Skalni. Michalina ukończyła studia na Wydziale Chemii UJ, Helena studiuje filologię angielską na UJ.

Obie rodziny są laureatami Konkursu Kapel Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Wspólnie wygrali Konkurs Kapelw Chicago. Rodzina zdobyła I Nagrodę na Przednówku w Polanach, I miejsce na XI Dziadońcynym Graniu. Biorą czynny udział w uroczystościach kościelnych, działalności Związku Podhalan oraz w licznych wydarzeniach kulturalnych na Podhalu, a także w kraju i za granicą.


Tekst: KS

(MP)