Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   46.29   763.38   11.23   21.58
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   29.16
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   52.46   75.3
Józefa Piłsudskiego   18.14   24.64
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   9.32   14.35
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pt. 21.02 10:00
Śnieg
2° / -2° słabe opady śniegu
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 07:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokoje:

105, 111, 112, 121, 19

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00
środa: 9.00 - 12.00

Realizuje w szczególności:

 1. Prowadzenie zbioru aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza;
 2. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;
 3. Zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem wydziałów, biur i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu;
 4. Racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz prowadzenie spraw osobowych;
 5. Organizacja szkoleń pracowniczych;
 6. Nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów;
 7. Zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów przez Urząd;
 8. Wdrażanie informatyki do pracy Urzędu;
 9. Wykonywanie zadań związanych z wyborami: na Prezydenta RP, do Senatu RP, do Sejmu RP, do samorządu terytorialnego, do Parlamentu Europejskiego oraz referendum (w tym lokalnego);
 10. Gospodarowanie budynkiem Urzędu oraz środkami rzeczowymi i zabezpieczenie mienia;
 11. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych do kasacji;
 12. Prowadzenie archiwum zakładowego;
 13. Gospodarowanie taborem samochodowym;
 14. Sprawy socjalne pracowników;
 15. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p. poż.;
 16. Prowadzenie kancelarii ogólnej;
 17. Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych.


Referat Informatyki

Pokój:

121

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

Kontakt elektroniczny informatyka@zakopane.eu

Jakub Pietrzak - kierownik, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail

Bartłomiej Chyc - inspektor, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail

Wojciech Maszląg - inspektor, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail

Realizuje w szczególności:

 1. Wdrażanie informatyki do pracy Urzędu;
 2. Prowadzenie spraw związanych z dostępem do baz danych;
 3. Planowanie, monitoring i ewaluacja procesu informatyzacji Urzędu;
 4. Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych;
 5. Realizowanie zadań związanych z kompetencjami ASI (Administratora Systemu Informatycznego) oraz LAS (Lokalnego Administratora Rejestrów Państwowych);
 6. Zapewnianie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych w Urzędzie;
 7. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu;
 8. Udział w aktualizowaniu strony internetowej Urzędu;
 9. Przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego w Urzędzie oraz usuwanie usterek;
 10. Pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego;
 11. Współpraca z przedstawicielami jednostek organizacyjnych miasta w zakresie kompatybilności systemów informatycznych w mieście.