Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.6   0   50.97   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   10.36
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   10.5   13.39
Józefa Piłsudskiego   3.15   4.01
Tytusa Chałubińskiego   2.82   3.57
Zofii i Witolda Paryskich   5   6.78
Kuźnice   1.88   2.42
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.26   0.31
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 02.04 05:00
Śnieg
5° / -2° słabe opady śniegu
Pon. 14:00
Śnieg
-2°
Wt. 14:00
Śnieg
-2°
Śr. 14:00
Śnieg
-2°
Czw. 14:00
Śnieg
-1°
Zdjęcie promujące Zakopane

Pokoje:

105, 111, 112, 121, 19

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00
środa: 9.00 - 12.00

Realizuje w szczególności:

 1. Prowadzenie zbioru aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza;
 2. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;
 3. Zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem wydziałów, biur i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu;
 4. Racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz prowadzenie spraw osobowych;
 5. Organizacja szkoleń pracowniczych;
 6. Nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów;
 7. Zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów przez Urząd;
 8. Wdrażanie informatyki do pracy Urzędu;
 9. Wykonywanie zadań związanych z wyborami: na Prezydenta RP, do Senatu RP, do Sejmu RP, do samorządu terytorialnego, do Parlamentu Europejskiego oraz referendum (w tym lokalnego);
 10. Gospodarowanie budynkiem Urzędu oraz środkami rzeczowymi i zabezpieczenie mienia;
 11. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych do kasacji;
 12. Prowadzenie archiwum zakładowego;
 13. Gospodarowanie taborem samochodowym;
 14. Sprawy socjalne pracowników;
 15. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p. poż.;
 16. Prowadzenie kancelarii ogólnej;
 17. Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych.


Referat Informatyki

Pokój:

121

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Realizuje w szczególności:
 1. Wdrażanie informatyki do pracy Urzędu;
 2. Prowadzenie spraw związanych z dostępem do baz danych;
 3. Planowanie, monitoring i ewaluacja procesu informatyzacji Urzędu;
 4. Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych;
 5. Realizowanie zadań związanych z kompetencjami ASI (Administratora Systemu Informatycznego) oraz LAS (Lokalnego Administratora Rejestrów Państwowych);
 6. Zapewnianie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych w Urzędzie;
 7. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu;
 8. Udział w aktualizowaniu strony internetowej Urzędu;
 9. Przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego w Urzędzie oraz usuwanie usterek;
 10. Pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego;
 11. Współpraca z przedstawicielami jednostek organizacyjnych miasta w zakresie kompatybilności systemów informatycznych w mieście.