Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Zła
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   30.32   0   3.09   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   115.28
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   41.48   59.52
Tytusa Chałubińskiego   36.76   52.05
Zofii i Witolda Paryskich   63.54   95.38
Kuźnice   2.14   2.8
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   7.04   8.87
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 08.12 04:00
Zachmurzenie
-5° / -5° zachmurzenie małe
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
-0°
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane


Komisja Ekonomiki

Przewodniczący – Stanisław Karp

 • Paweł Strączek - zastępca przewodniczącego
 • Jacek Kalata
 • Marcin Sęk
 • Jan Gluc
 • Bartłomiej Bryjak
 • Grzegorz Jóźkiewicz
 • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Zbigniew Szczerba
 • Maria Łukaszczyk
 • Józef Figiel
 • Tymoteusz Mróz


Komisja Urbanistyki i Rozwoju

Przewodniczący – Jacek Kalata

 • Stanisław Karp - zastępca przewodniczącego
 • Paweł Strączek
 • Grzegorz Jóźkiewicz
 • Bartłomiej Bryjak

Komisja Oświaty

Przewodnicząca – Maria Łukaszczyk

 • Maciej Gąsienica – Walczak
 • Lucyna Galica – Jurecka
 • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Kazimierz Konarski
 • Jerzy Jędrysiak
 • Zbigniew Szczerba
 • Krzysztof Wiśniowski


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący –  Kazimierz Konarski

 • Stanisław Karp
 • Maria Łukaszczyk
 • Paweł Strączek
 • Tymoteusz Mróz
 • Marcin Sęk
 • Wojciech Solik


Komisja Kultury

Przewodnicząca – Lucyna Galica – Jurecka

 • Jerzy Jędrysiak - zastępca przewodniczącego
 • Maria Łukaszczyk
 • Tymoteusz Mróz
 • Kazimierz Konarski


Komisja Rodziny i Spraw Społecznych

Przewodniczący – Józef Figiel

 • Lucyna Galica- Jurecka
 • Marcin Sęk - zastepca przewodniczącego
 • Krzysztof Wiśniowski
 • Wojciech Solik
 • Zbigniew Szczerba
 • Marek Donatowicz
 • Kazimierz Konarski
 • Jerzy Jędrysiak
 • Stanisław Karp
 • Jan Gluc
 • Wojciech Tatar

Komisja Sportu i Turystyki

Przewodniczący – Maciej Gąsienica – Walczak

 • Jan Gluc
 • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Kazimierz Konarski
 • Marek Donatowicz
 • Lucyna Galica-Jurecka

Komisja Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska

Przewodniczący- Paweł Strączek

 • Stanisław Karp
 • Jacek Kalata
 • Wojciech Solik

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący - Marcin Sęk

 • Krzysztof Wiśniowski
 • Marek Donatowicz
 • Lucyna Galica -Jurecka
 • Bartłomiej Bryjak
 • Maciej Gąsienica – Walczak

Doraźna Komisja Statutowa

Marcin Sęk – Przewodniczący Komisji
 • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Grzegorz Jóźkiewicz
 • Jacek Kalata
 • Zbigniew Szczerba