Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   25.39   527.33   59.04   6.22
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   32.24
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.24   26.49
Józefa Piłsudskiego   13.82   17.71
Tytusa Chałubińskiego   14.88   18.91
Zofii i Witolda Paryskich   16.29   21.29
Kuźnice   13.1   15.91
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.78   0.93
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 19.08 23:00
Deszczowo
20° / 20° słabe opady deszczu
Sob. 14:00
Deszczowo
25°
Nd. 14:00
Deszczowo
16°
Pon. 14:00
Deszczowo
20°
Wt. 14:00
Deszczowo
21°
Śr. 14:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane


Komisja Ekonomiki

Przewodniczący – Stanisław Karp

 • Paweł Strączek - zastępca przewodniczącego
 • Jacek Kalata
 • Marcin Sęk
 • Jan Gluc
 • Bartłomiej Bryjak
 • Grzegorz Jóźkiewicz
 • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Zbigniew Szczerba
 • Maria Łukaszczyk
 • Józef Figiel
 • Tymoteusz Mróz


Komisja Urbanistyki i Rozwoju

Przewodniczący – Jacek Kalata

 • Stanisław Karp - zastępca przewodniczącego
 • Paweł Strączek
 • Grzegorz Jóźkiewicz
 • Bartłomiej Bryjak

Komisja Oświaty

Przewodnicząca – Maria Łukaszczyk

 • Maciej Gąsienica – Walczak
 • Lucyna Galica – Jurecka
 • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Kazimierz Konarski
 • Jerzy Jędrysiak
 • Zbigniew Szczerba
 • Krzysztof Wiśniowski


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący –  Kazimierz Konarski

 • Stanisław Karp
 • Maria Łukaszczyk
 • Paweł Strączek
 • Tymoteusz Mróz
 • Marcin Sęk
 • Wojciech Solik


Komisja Kultury

Przewodnicząca – Lucyna Galica – Jurecka

 • Jerzy Jędrysiak - zastępca przewodniczącego
 • Maria Łukaszczyk
 • Tymoteusz Mróz
 • Kazimierz Konarski


Komisja Rodziny i Spraw Społecznych

Przewodniczący – Józef Figiel

 • Lucyna Galica- Jurecka
 • Marcin Sęk - zastepca przewodniczącego
 • Krzysztof Wiśniowski
 • Wojciech Solik
 • Zbigniew Szczerba
 • Marek Donatowicz
 • Kazimierz Konarski
 • Jerzy Jędrysiak
 • Stanisław Karp
 • Jan Gluc
 • Wojciech Tatar

Komisja Sportu i Turystyki

Przewodniczący – Maciej Gąsienica – Walczak

 • Jan Gluc
 • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Kazimierz Konarski
 • Marek Donatowicz
 • Lucyna Galica-Jurecka

Komisja Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska

Przewodniczący- Paweł Strączek

 • Stanisław Karp
 • Jacek Kalata
 • Wojciech Solik

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący - Marcin Sęk

 • Krzysztof Wiśniowski
 • Marek Donatowicz
 • Lucyna Galica -Jurecka
 • Bartłomiej Bryjak
 • Maciej Gąsienica – Walczak

Doraźna Komisja Statutowa

Marcin Sęk – Przewodniczący Komisji
 • Wawrzyniec Bystrzycki
 • Grzegorz Jóźkiewicz
 • Jacek Kalata
 • Zbigniew Szczerba