Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.41   355.73   28.27   10.47
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   25.65
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.81   28.5
Józefa Piłsudskiego   18.06   24.85
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   13.83   18.12
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Nd. 09.08 05:00
Słonecznie
15° / 15° bezchmurnie
Pon. 14:00
Deszczowo
22°
Wt. 14:00
Deszczowo
22°
Śr. 14:00
Słonecznie
23°
Czw. 14:00
Słonecznie
24°
Zdjęcie promujące Zakopane

Informacje o terminach Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane serdecznie zaprasza na I Sesję Młodzieżowej Rady Miasta, która odbędzie się 2 marca 2020 roku o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13.

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie Sesji,
  • Złożenie ślubowania przez nowo wybranych młodzieżowych radnych oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego MRM,
  • Przyjęcie porządku obrad,
  • Wybór Prezydium MRM Zakopane,
  • Wolne wnioski,
  • Przemówienia gości,
  • Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Szymon Bobrowski

(APM)