Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   17.9   777.04   1.89   11.41
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   26.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   60.3   77.94
Józefa Piłsudskiego   24.24   33.96
Tytusa Chałubińskiego   18.97   25.15
Zofii i Witolda Paryskich   28.14   44.48
Kuźnice   16.98   23.17
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.65   6.06
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 02.12 10:00
Zachmurzenie
3° / -1° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 07:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Wniosek o uznanie za pomnik przyrody

Procedura dot. ustanowienia pomnika przyrody:

 • Wniosek o uznanie za pomnik przyrody złożony do Rady Miasta Zakopane.
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o uznanie za pomnik przyrody.
 • Wizja terenowa i sporządzenie protokołu.
 • Dokumentacja przyrodnicza i geodezyjna (ekspertyza dendrologiczna).
 • Sporządzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 • Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 • Uzgodnienie projektu uchwały przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
 • Uchwała Rady Miasta Zakopane.
 • Zgłoszenie obiektu do rejestru form ochrony przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  w Krakowie.
 • Zgłoszenie obiektu do centralnego rejestru form ochrony przyrody prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.


Plik do pobrania: 

WNIOSEK O UZNANIE ZA POMNIK PRZYRODY