Jakość powietrza
Dostateczna
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   85.4   2680.21   2.91   35.37
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   113.88
Czujniki o mniejszej dokładności:
ul. Kierpcówki 34 Kościelisko   47.34   68.01
Tatrzański Park Narodowy Zakopane   12.5   16.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Nd. 20.01 01:00
Zachmurzenie
-11° / -11° pochmurno z przejaśnieniami
Nd. 13:00
Słonecznie
-5°
Pon. 13:00
Słonecznie
-8°
Wt. 13:00
Śnieg
-7°
Śr. 13:00
Słonecznie
-8°
Czw. 13:00
Śnieg
-11°

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy piszący w języku literackim lub w gwarze góralskiej. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas nie publikowane.

2.Każdy Autor może przesłać maksymalnie trzy wiersze. Każdy z wierszy winien być podpisany wyłącznie godłem. Imię i nazwisko oraz dokładny adres Autora należy podać w osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej godłem i włożonej do koperty zawierającej wiersze. Jeden Autor może występować pod jednym godłem. W przeciwnym wypadku Autor nie będzie uczestniczył w konkursie.

3.Każdy z utworów winien być przesłany w czterech egzemplarzach (oryginał i trzy kopie) pisanych na maszynie. Rękopisy dopuszczalne są jedynie w przypadku bardzo czytelnego pisma (pismo drukowane).

4.Wiersze oceniane są przez Jury składające się ze specjalistów w dwóch kategoriach:
- poezji pisanej gwarą góralską
- poezji pisanej językiem literackim

5.Termin nadsyłania utworów upływa z dniem 31 maja 2011 roku.
Utwory prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miasta Zakopane
Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego
34-500 Zakopane ul. Kościuszki 13
z dopiskiem: KONKURS LITERACKI IM. TADEUSZA STAICHA

6.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie Uroczystych Posiadów Pisarzy Podhalańskich rozpoczynających Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w sierpniu b.r. w Zakopanem.

Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do Autorów prac werdyktu Jury (poza pracami nagrodzonymi). Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w wydawnictwach Urzędu Miasta Zakopane.

7.Nie przewidujemy autoryzacji prac przed ich publikacją.

8.Wysokość nagród pieniężnych zostanie ustalona przez Organizatorów Konkursu po jego rozstrzygnięciu.

9.Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane.

10. Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniu wyników.

(AP)