Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.58   443.08   86.02   4.64
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   36.58
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   13.36   17.72
Józefa Piłsudskiego   16.57   22.44
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   14.52   20.32
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pt. 10.04 05:00
Zachmurzenie
5° / 1° rozproszone chmury
Sob. 14:00
Słonecznie
12°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
14°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
14°
Wt. 14:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Komitet Rewitalizacji

Osoby, które na co dzień korzystają z obszarów objętych rewitalizacją, wiedzą najlepiej, co już teraz dobrze się sprawdza, czego brakuje i co można zmienić. Często to właśnie te drobne udogodnienia wpływają na powodzenie całego projektu.

Komitet Rewitalizacji tworzą przedstawiciele:

  • mieszkańców podobszarów rewitalizacji,
  • Młodzieżowej Rady Miasta,
  • organizacji pozarządowych działających na obszarze rewitalizacji,
  • środowiska gospodarczego,
  • sektora mieszkaniowego na obszarze rewitalizacji,
  • pomocy społecznej lub pomocy rodzinie,
  • rynku pracy, zwłaszcza związanych z aktywizacją osób bezrobotnych,
  • radnych z obszaru rewitalizacji.

Zasady wyboru i pracy Komitetu Rewitalizacji POBIERZ DOKUMENT