Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   43.8   0   5.47   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   22.39
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   7.21   9.26
Tytusa Chałubińskiego   4.39   5.39
Zofii i Witolda Paryskich   25.9   40.6
Kuźnice   2.08   2.75
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 04.12 10:00
Zachmurzenie
-6° / -7° pochmurnie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Śnieg
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 07:00
Zachmurzenie
-5°
Zdjęcie promujące Zakopane

Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji

W Urzędzie Miasta Zakopane odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu przedstawicieli mieszkańców i organizacji pozarządowych działajacych na rewitalizowanych terenach. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza Miasta Zakopane, w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji.

Podczas spotkania burmistrz Wiktor Łukaszczyk przedstawił historię pracy nad Gminnym Programem Rewitalizacji oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w jego tworzenie.

– Dokument ten jest wielowymiarowy i ściśle skorelowany z innymi dokumentami dotyczącymi rozwoju naszego miasta. Nie jest on tylko formalnością. Chcemy, żeby ten dokument był żywy i temu ma służyć praca Komitetu Rewitalizacji – mówił burmistrz Łukaszczyk.

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Wojciech Stankiewicz oraz Kinga Ripper-Miksiewicz z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, która koordynowała przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, zaprezentowali wszystkie przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji, które wynikają z przyjętego programu. Członkowie Komitetu zapoznali się ze szczegółami inwestycji prowadzonych na terenie miasta.

W ostatnim punkcie spotkania członkowie wybrali spośród siebie przewodniczącego – Jakuba Jan Pawlicę oraz wiceprzewodniczącego – Mateusza Łękawskiego, którzy kierować będą pracami Komitetu.