Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   35.99   1342.01   4.19   10.37
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   48.87
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   120.21   151.58
Józefa Piłsudskiego   30.34   43.4
Tytusa Chałubińskiego   24.47   34.36
Zofii i Witolda Paryskich   41.61   58.47
Kuźnice   1.72   2.07
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.96   6.18
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 04.12 22:00
Zachmurzenie
5° / 4° zachmurzenie duże
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Śnieg
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Czw. 13:00
Słonecznie
Pt. 13:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji

W Urzędzie Miasta Zakopane odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu przedstawicieli mieszkańców i organizacji pozarządowych działajacych na rewitalizowanych terenach. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza Miasta Zakopane, w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji.

Podczas spotkania burmistrz Wiktor Łukaszczyk przedstawił historię pracy nad Gminnym Programem Rewitalizacji oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w jego tworzenie.

– Dokument ten jest wielowymiarowy i ściśle skorelowany z innymi dokumentami dotyczącymi rozwoju naszego miasta. Nie jest on tylko formalnością. Chcemy, żeby ten dokument był żywy i temu ma służyć praca Komitetu Rewitalizacji – mówił burmistrz Łukaszczyk.

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Wojciech Stankiewicz oraz Kinga Ripper-Miksiewicz z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, która koordynowała przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, zaprezentowali wszystkie przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji, które wynikają z przyjętego programu. Członkowie Komitetu zapoznali się ze szczegółami inwestycji prowadzonych na terenie miasta.

W ostatnim punkcie spotkania członkowie wybrali spośród siebie przewodniczącego – Jakuba Jan Pawlicę oraz wiceprzewodniczącego – Mateusza Łękawskiego, którzy kierować będą pracami Komitetu.