Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   27.86   479.36   19.99   7.56
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   11.32
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.3   27.51
Józefa Piłsudskiego   16.73   22.68
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   12.98   18.68
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 13.07 23:00
Zachmurzenie
9° / 8° lekkie zachmurzenie
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
19°
Czw. 14:00
Deszczowo
16°
Pt. 14:00
Deszczowo
15°
Sob. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Zakopane liderem Rankingu Gmin Małopolski 2019

Zakopane liderem Rankingu Gmin Małopolski 2019
Zakopane zostało liderem tegorocznego zestawienia, gmina wyprzedziła Wielką Wieś i Niepołomice zyskując najlepsze wyniki w aż czterech z jedenastu wskaźników.

Ranking Gmin Małopolski to inicjatywa realizowana przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Przeprowadzane analizy statystyczne są podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. 
W tegorocznym zestawieniu podium zajęła ta sama trójka co w 2018 r.:Zakopane, Wielka Wieś i Niepołomice, przy czym Zakopane wysunęło się na prowadzenie w całym rankingu, nie tylko w kategorii gmin miejskich.

Najwyższe wartości dla poszczególnych wskaźników:

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016–2018)

Zakopane – 3634,99 zł

Krynica-Zdrój – 3322,49 zł

Bolesław (powiat olkuski) – 3169,49 zł

Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016–2018)

Zakopane – 1432,72 zł

Brzeszcze – 1169,41 zł

Wielka Wieś – 1162,93 zł

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2018 r.

Zakopane – 376

Zielonki – 253

Sucha Beskidzka – 242

Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2018 r.

Zakopane – 271,90 zł

Niepołomice – 237,85 zł

Bolesław (powiat olkuski) – 232,94

Pełne wyniki rankingu na stronie: http://mistia.org.pl/ranking-gmin/