Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.34   0   29.85   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.66
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   7.96   10.54
Tytusa Chałubińskiego   6.32   8.22
Zofii i Witolda Paryskich   6.18   8.36
Kuźnice   7.64   9.94
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.28   5.4
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 01.10 08:00
Zachmurzenie
8° / 9° zachmurzenie umiarkowane
Pon. 14:00
Zachmurzenie
16°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
21°
Śr. 14:00
Słonecznie
15°
Czw. 14:00
Słonecznie
17°
Pt. 05:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Zakopane liderem Rankingu Gmin Małopolski 2019

Zakopane liderem Rankingu Gmin Małopolski 2019
Zakopane zostało liderem tegorocznego zestawienia, gmina wyprzedziła Wielką Wieś i Niepołomice zyskując najlepsze wyniki w aż czterech z jedenastu wskaźników.

Ranking Gmin Małopolski to inicjatywa realizowana przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Przeprowadzane analizy statystyczne są podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. 
W tegorocznym zestawieniu podium zajęła ta sama trójka co w 2018 r.:Zakopane, Wielka Wieś i Niepołomice, przy czym Zakopane wysunęło się na prowadzenie w całym rankingu, nie tylko w kategorii gmin miejskich.

Najwyższe wartości dla poszczególnych wskaźników:

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016–2018)

Zakopane – 3634,99 zł

Krynica-Zdrój – 3322,49 zł

Bolesław (powiat olkuski) – 3169,49 zł

Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016–2018)

Zakopane – 1432,72 zł

Brzeszcze – 1169,41 zł

Wielka Wieś – 1162,93 zł

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2018 r.

Zakopane – 376

Zielonki – 253

Sucha Beskidzka – 242

Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2018 r.

Zakopane – 271,90 zł

Niepołomice – 237,85 zł

Bolesław (powiat olkuski) – 232,94

Pełne wyniki rankingu na stronie: http://mistia.org.pl/ranking-gmin/