Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.02   292.15   55.86   7.01
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   11.73
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   11.13   14.6
Józefa Piłsudskiego   18.52   25.67
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   10.65   14.49
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 13.07 23:00
Zachmurzenie
10° / 8° rozproszone chmury
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
19°
Czw. 14:00
Deszczowo
16°
Pt. 14:00
Deszczowo
15°
Sob. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Niezwykły dar dla Palace

26 września mieszkająca we Francji pani Jolanta Collet, w obecności pana Jana Jarosza, opiekuna „Izby Pamięci - Muzeum Walki Męczeństwa Palace” z ramienia stowarzyszenia, przekazała na ręce wiceburmistrza Tomasza Filara „Księgę Pamięci Palace” wykonaną przez swojego Tatę Stanisława Murzyna.

Księga została wykonana w latach 1982-1985, kiedy to Pan Stanisław pracował w Zakopanem w PSS Społem jako plastyk-dekorator. Pan Stanisław Murzyn nie tylko poświęcał się pracy zawodowej, ale również był społecznikiem. Za swoją pracę społeczną na rzecz mieszkańców Zakopanego otrzymał m.in. order uśmiechu dzieci. 

Księga jest darem dla mającego powstać Muzeum Palace. Za ten wyjątkowy dar w imieniu mieszkańców Zakopanego oraz przyszłych zwiedzających Muzeum serdecznie podziękował wiceburmistrz Tomasz Filar.

(APM)