Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.4   0   58.6   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.69
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.35   28.12
Józefa Piłsudskiego   17.47   23.94
Tytusa Chałubińskiego   15.21   20.43
Zofii i Witolda Paryskich   18.39   28.37
Kuźnice   10.98   14.5
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.02   1.31
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 22.04 02:00
Śnieg
1° / -3° słabe opady śniegu
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Niezwykły dar dla Palace

26 września mieszkająca we Francji pani Jolanta Collet, w obecności pana Jana Jarosza, opiekuna „Izby Pamięci - Muzeum Walki Męczeństwa Palace” z ramienia stowarzyszenia, przekazała na ręce wiceburmistrza Tomasza Filara „Księgę Pamięci Palace” wykonaną przez swojego Tatę Stanisława Murzyna.

Księga została wykonana w latach 1982-1985, kiedy to Pan Stanisław pracował w Zakopanem w PSS Społem jako plastyk-dekorator. Pan Stanisław Murzyn nie tylko poświęcał się pracy zawodowej, ale również był społecznikiem. Za swoją pracę społeczną na rzecz mieszkańców Zakopanego otrzymał m.in. order uśmiechu dzieci. 

Księga jest darem dla mającego powstać Muzeum Palace. Za ten wyjątkowy dar w imieniu mieszkańców Zakopanego oraz przyszłych zwiedzających Muzeum serdecznie podziękował wiceburmistrz Tomasz Filar.

(APM)