Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.5   625.61   38.36   8.2
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   3
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.99   2.59
Józefa Piłsudskiego   16.37   22.41
Tytusa Chałubińskiego   2.89   3.85
Kuźnice   2.32   3.14
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.43   4.61
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Nd. 27.09 02:00
Deszczowo
8° / 5° słabe opady deszczu
Pon. 14:00
Deszczowo
11°
Wt. 14:00
Deszczowo
12°
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Deszczowo
10°
Zdjęcie promujące Zakopane

X Sesja Rady Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady Miasta informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się X Sesja Rady Miasta Zakopane. 

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Interpelacje i wnioski radnych.
  • Przyjęcie Stanowiska Rady Miasta Zakopane w sprawie próby sprzedaży hotelu Imperial podjętej przez Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem.
  • Wolne wnioski mieszkańców.
  • Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
  • Oświadczenia i komunikaty.
  • Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN GLUC

(APM)