Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   2.18   336.1   76.31   4.18
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   5.42
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   0.83   1.11
Józefa Piłsudskiego   12.03   15.26
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.91   1.34
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Nd. 31.05 05:00
Deszczowo
5° / 8° umiarkowane opady deszczu
Pon. 14:00
Deszczowo
10°
Wt. 14:00
Deszczowo
Śr. 14:00
Deszczowo
13°
Czw. 14:00
Słonecznie
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Pożegnanie urzędników

25 lipca w Urzędzie Miasta Zakopane odbyło się pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę. Burmistrz Leszek Dorula z Sekretarzem Miasta Grzegorz Cisło dziękowali urzędnikom za wieloletnią, wzorową służbę oraz życzyli zdrowia i pomyślności w życiu rodzinnym.

Bogusława Stępowska-Gąsienica
Referent w Wydziale Spraw Wewnętrznych, Referent w Wydziale Spraw Społeczno-Administracyjnych, Referent w Wydziale Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Inspektor Miejski w Wydziale Finansowo-Budżetowym, Podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym, Inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym. Okres zatrudnienia 15.02.1978 r. do 29.07.2019 r.

Bernadeta Wrocławiak
Podinspektor w Referacie Turystyki i Sportu, Inspektor w Referacie Turystyki i Sportu, Inspektor w Wydziale Turystyki i Sportu, Inspektor w Wydziale Edukacji, Turystyki i Sportu, Inspektor w Wydziale Turystyki, Sportu i Rekreacji. Okres zatrudnienia 01.10.1998 r. do 26.07.2019 r.

Zofia Martyniak
Starszy referent w Wydziale Oświaty i Wychowania, Inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji, Naczelnik Wydziału Ewidencji i Pozwoleń

Okres zatrudnienia: 16.01.1987 r. do 26.07.2019 r.