Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   15.15   788.43   25.08   11.88
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   22.55
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   28.26   43.07
Józefa Piłsudskiego   29.63   45.48
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   25.91   40.69
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 20.01 07:00
Śnieg
-1° / -4° słabe opady śniegu
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Pt. 13:00
Słonecznie
Sob. 04:00
Zachmurzenie
-3°
Zdjęcie promujące Zakopane

Dofinansowanie dla Miasta Zakopane

Dofinansowanie dla Gminy Miasta Zakopane z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku przyznane!

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2019 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Wojewoda Małopolski ogłasza ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie, która została przekazana do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury.

Gmina Miasto Zakopane wnioskowała o dofinansowanie w kwocie 2 728 618,00 zł, całość tej sumy udało się uzyskać. Dofinansowanie na realizację zadania rozbudowy dróg gminnych obejmującą budowę skrzyżowania dróg gminnych (Droga na Bystre) zostało przyznane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów za zgodą Premiera Mateusza Morawieckiego.

Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych, lub ,,FDS”, jest dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych, a także zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Ponadto Fundusz będzie finansował inwestycje na drogach samorządowych, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym.
Funkcjonowanie FDS powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.
Dofinansowanie zadań na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego z FDS ma służyć zapewnieniu większej ilości środków finansowych wraz z zagwarantowaniem ich stabilności na szczeblu ustawowym, a także zwiększeniu elastyczności w wydatkowaniu tych środków dzięki rezygnacji z planowania corocznego i możliwości dofinansowania zadań o charakterze wieloletnim.


(MP)