Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   -   0   81.86   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   3.15
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.02   28.57
Józefa Piłsudskiego   2.25   3.17
Tytusa Chałubińskiego   2.87   4.16
Zofii i Witolda Paryskich   4.7   6.45
Kuźnice   0.72   0.96
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.3   0.4
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 20.04 05:00
Śnieg
2° / -0° słabe opady śniegu
Nd. 14:00
Śnieg
-1°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Rusza budowa Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem

W dniu 17 września 2019 roku podpisana została umowa na budowę Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem, która przeprowadzona zostanie przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Nowego Targu.

- To kolejny etap modernizacji, która jest możliwa dzięki przejęciu przez Miasto Zakopane terenu dworca PKP. Dopiero w 2017 r udało się zakończyć wieloletni, trwający od 2009 roku spór pomiędzy Gminą a PKP S.A. Przy tej okazji chciałbym jeszcze raz podziękować panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi oraz panu prezesowi Krzysztofowi Mamińskiemu, którzy osobiście zaangażowali się w sprawę, dzięki czemu dziś możemy przeprowadzać jedną
z najważniejszych inwestycji w historii naszego miasta – mówi Tomasz Filar, wiceburmistrz Zakopanego.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną: dworzec dla autobusów dalekobieżnych
i połączeń lokalnych oraz trzykondygnacyjny parking na 150 miejsc. Zmieni się także otoczenie dworca. Zaprojektowana została nowa brama wejściowa, przebudowane zostanie rondo Armii Krajowej, powstanie również nowy dojazd od ul. Szymony. Centrum Komunikacyjne dostosowane będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Równolegle prowadzona będzie przez Polskie Koleje Państwowe modernizacja torów i peronów.

Prace odbywać się będą w trybie zaprojektuj i wybuduj. Część projektowa zakończy się do końca przyszłego roku, prace budowlane ruszą najpóźniej wiosną 2021 roku. Nowoczesne, zintegrowane Centrum Komunikacyjne oddane zostanie do użytku wiosną 2022 roku.

Wciąż trwa modernizacja zabytkowego budynku dworca. W najstarszej jego części wykonywane są prace wykończeniowe. W budynku dawnej przychodni trwają roboty budowlane. Przypomnijmy – w ramach prowadzonych prac w budynku dworca powstaną podwójne kasy biletowe – dla komunikacji samochodowej i kolejowej, informacja turystyczna oraz część usługowa i gastronomiczna. Na piętrze znajdować się będzie nowoczesna mediateka.

Ze względu na zwiększenie zakresu prac, wynikające z zaleceń konserwatora zabytków, przesunięty został termin ukończenia inwestycji, która zakończy się w czerwcu 2020 roku.

Budowa dofinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, działanie 7.2 Transport Kolejowy, poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR oraz oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR. Łączna wartość dofinansowania: 14 787 208, 99 zł

(RKW)