Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.32   769.53   23.74   7.9
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   11.7
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   9.8   13.09
Józefa Piłsudskiego   0   0
Tytusa Chałubińskiego   12.43   17.31
Kuźnice   8.27   11.42
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   29.46   45.75
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Nd. 29.11 13:00
Śnieg
-2° / -7° słabe opady śniegu
Pon. 13:00
Zachmurzenie
-2°
Wt. 13:00
Słonecznie
-0°
Śr. 13:00
Słonecznie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 10:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Dawna przychodnia świeci nowym blaskiem

17 listopada komisja dokonująca odbioru wykonanych robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynków dworca PKP” w Zakopanem dokonała odbioru budynku dawnej przychodni.

Obiekt zyskał nowy blask i czeka na aranżacje pomieszczeń, w których znajdą się w pierwszej kolejności Centrum Informacji Turystycznej, a następnie pomieszczenia wystawiennicze, mediateka i sala klubowa.

Projekt „Modernizacja zabytkowych budynków dworca PKP w Zakopanem na cele gospodarcze i kulturalne” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.


(APM)