Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.84   565.84   53.17   9.97
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   9.64
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   28.2   32.74
Józefa Piłsudskiego   21.56   23.07
Tytusa Chałubińskiego   11.53   12.44
Zofii i Witolda Paryskich   12.81   14.14
Kuźnice   11.21   12.02
Gronik   11.34   11.88
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   13.3   14.1
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 21.04 05:00
Słonecznie
1° / 4° bezchmurnie
Czw. 14:00
Deszczowo
Pt. 14:00
Śnieg
Sob. 14:00
Zachmurzenie
Nd. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.02.2021 r, (dat wpływu: 18.02.2021 r.), uzupełniony w dniu 12.03.2021 r., Narodowego Banku Polskiego, ul Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Golonkę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do potoku Bystra w km 2+424, istniejącym wylotem na działce nr 522/2 obr. 0012 Zakopane, pochodzących z nawierzchni utwardzonych i powierzchni dachowych Ośrodka Wypoczynkowego NBP „Bankowiec” w Zakopanem.