Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   24.9   589.25   11.23   7.14
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   27.24
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   18.4   25.78
Józefa Piłsudskiego   12.58   16.21
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   7.65   10.2
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pt. 10.07 02:00
Zachmurzenie
14° / 17° rozproszone chmury
Sob. 14:00
Deszczowo
18°
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Deszczowo
14°
Wt. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Wiosenna akcja deratyzacji

Burmistrz Miasta Zakopane na podstawie § 17 Uchwały Rady Miasta Zakopane XLIV/649/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane przypomina o wiosennym terminie deratyzacji, która odbędzie się w dniach 20.03.2019 r. – 20.04.2019 r.

Deratyzacja winna być przeprowadzona w następujący sposób:

  1. Do odszczurzania należy użyć trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu.
  2. Przed rozpoczęciem akcji odszczurzania należy zaopatrzyć się w trutkę, którą do czasu wyłożenia wskazane jest przechowywać w chłodnym miejscu.
  3. Oczyścić z odpadów spożywczych podwórza, piwnice, strychy oraz miejsca składowania odpadów.
  4. Zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, tak aby nie były dostępne dla szczurów, jak również uniemożliwić szczurom dostęp do wody.
  5. W dniu 20 marca 2019 r. wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscach, gdzie szczury pojawiają się, a w szczególności na podwórzach, miejscach składowania odpadów, piwnicach, strychach, budynkach gospodarczych, itp., umieszczając równocześnie w tych miejscach ostrzeżenie „UWAGA TRUCIZNA”. Wyłożone trutki należy pozostawić do dnia 20 kwietnia 2019 r., uzupełniając je w miarę spożywania przez szczury.
  6. W czasie wyłożenia trutki należy: zbierać codziennie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe, a następnie przekazywać je do utylizacji.
  7. W dniu 20 kwietnia 2019 r. zebrać wszystkie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe oraz trutki, a następnie przekazać je do utylizacji.

INFORMACJA! (nie dotyczy osób fizycznych)

Wykonanie bezpiecznej deratyzacji spoczywa na osobach posiadających odpowiednie uprawnienia, odpowiedzialnych za zagrożenie życia, zdrowia ludzi i zwierząt na obszarze wykonanego zabiegu oraz za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w obiekcie. Wykonawca deratyzacji sporządza odpowiedni protokół pozabiegowy stwierdzający wykonanie deratyzacji i rodzaj użytych preparatów z podaniem nazwy substancji biologicznie czynnej.

(APM)