Jakość powietrza
Brak danych
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   18.11   0   38.96   11.99
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   32.44
Czujniki o mniejszej dokładności:
ul. Kierpcówki 34 Kościelisko   10.72   14.74
Tatrzański Park Narodowy Zakopane   6.12   8.07
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Wt. 19.03 01:00
Słonecznie
-1° / -1° bezchmurnie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 13:00
Słonecznie
Czw. 13:00
Deszczowo
Pt. 13:00
Słonecznie
Sob. 13:00
Słonecznie
10°
Stefa Miejska

Wiosenna akcja deratyzacji

Wiosenna akcja deratyzacji

Burmistrz Miasta Zakopane na podstawie § 17 Uchwały Rady Miasta Zakopane XLIV/649/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane przypomina o wiosennym terminie deratyzacji, która odbędzie się w dniach 20.03.2019 r. – 20.04.2019 r.

Deratyzacja winna być przeprowadzona w następujący sposób:

  1. Do odszczurzania należy użyć trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu.
  2. Przed rozpoczęciem akcji odszczurzania należy zaopatrzyć się w trutkę, którą do czasu wyłożenia wskazane jest przechowywać w chłodnym miejscu.
  3. Oczyścić z odpadów spożywczych podwórza, piwnice, strychy oraz miejsca składowania odpadów.
  4. Zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, tak aby nie były dostępne dla szczurów, jak również uniemożliwić szczurom dostęp do wody.
  5. W dniu 20 marca 2019 r. wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscach, gdzie szczury pojawiają się, a w szczególności na podwórzach, miejscach składowania odpadów, piwnicach, strychach, budynkach gospodarczych, itp., umieszczając równocześnie w tych miejscach ostrzeżenie „UWAGA TRUCIZNA”. Wyłożone trutki należy pozostawić do dnia 20 kwietnia 2019 r., uzupełniając je w miarę spożywania przez szczury.
  6. W czasie wyłożenia trutki należy: zbierać codziennie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe, a następnie przekazywać je do utylizacji.
  7. W dniu 20 kwietnia 2019 r. zebrać wszystkie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe oraz trutki, a następnie przekazać je do utylizacji.

INFORMACJA! (nie dotyczy osób fizycznych)

Wykonanie bezpiecznej deratyzacji spoczywa na osobach posiadających odpowiednie uprawnienia, odpowiedzialnych za zagrożenie życia, zdrowia ludzi i zwierząt na obszarze wykonanego zabiegu oraz za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w obiekcie. Wykonawca deratyzacji sporządza odpowiedni protokół pozabiegowy stwierdzający wykonanie deratyzacji i rodzaj użytych preparatów z podaniem nazwy substancji biologicznie czynnej.

(APM)