Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.95   210.11   63.81   2.72
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   11.52
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.49   3.4
Józefa Piłsudskiego   4.41   6.32
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pt. 20.09 14:00
Deszczowo
11° / 3° słabe opady deszczu
Sob. 14:00
Słonecznie
15°
Nd. 14:00
Słonecznie
18°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
15°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
17°
Śr. 11:00
Zachmurzenie
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Uwaga! Od 1 marca 2019 zmianie ulegają wysokości stawek za kontenery

Informujmy, że w związku z wejściem w życie uchwały Nr V/48/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającej dotychczasowe zasady określania rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Zakopane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – od dnia 1 marca 2019 r. zmianie ulegają wysokości stawek za kontenery. 

Wszystkie wnioski na realizację dodatkowych odbiorów odpadów – złożone w Urzędzie Miasta Zakopane przed wejściem w życie niniejszej uchwały, a niezrealizowane do końca miesiąca luty bez względu na przyczynę, zostaną rozliczone po nowych cenach.

W przypadku chęci zrezygnowania z zamówionych wcześniej przez Państwa kontenerów – fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić w tut. Urzędzie w formie pisemnej rezygnacji.

Szczegółowe informacje w zakresie w/w uchwały oraz zasad realizowania dodatkowych usług odbiorów odpadów – pod nr tel. 182020424 lub w pokoju 214 Urzędu Miasta Zakopane.

(APM)