Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.96   471.6   37.77   7.45
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   23.06
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6   7.74
Józefa Piłsudskiego   11.89   15.26
Tytusa Chałubińskiego   1.6   2.22
Zofii i Witolda Paryskich   1.56   2.18
Kuźnice   0.37   0.58
Gronik   -   -
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.37   0.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 20.05 05:00
Zachmurzenie
9° / 15° zachmurzenie duże
Sob. 14:00
Zachmurzenie
16°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
14°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
15°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Przerwy w dostawie wody 20.10

Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej przy dworcu PKP w dniu 20.10.2021r. od godz. 9:00 wystąpią okresowe spadki ciśnienia lub chwilowe przerwy w dostawie wody w rejonie dzielnic położonych na wschód od ul. Chramcówki.