Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   17.89   340.62   24.25   9.03
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   10.16
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   14.8   19.33
Józefa Piłsudskiego   13.42   17.52
Tytusa Chałubińskiego   9.19   11.94
Kuźnice   11.02   14.34
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   9.64   12.62
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 13.08 08:00
Zachmurzenie
19° / 15° lekkie zachmurzenie
Pt. 14:00
Deszczowo
22°
Sob. 14:00
Deszczowo
16°
Nd. 14:00
Deszczowo
20°
Pon. 14:00
Deszczowo
22°
Wt. 05:00
Deszczowo
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

Program Moja woda

Urząd Gminy przygotowuje się do wsparcia mieszkańców w przygotowaniu wniosku o dotacje na „oczko wodne” w ramach programu Moja woda. Zgodnie z zapowiedzią Prezydenta RP dofinansowanie może wynieść do 5000 zł, na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych
i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Wielu z nas ma przydomowe ogródki warzywne, wiele posesji upiększają ogródki kwiatowe. To wszystko wymaga wody, którą w znacznej części czerpiemy z wodociągu gminnego, za która musimy płacimy. Zbudowanie „oczka wodnego”, w którym będzie się gromadziła deszczówka to nie tylko dbanie o ograniczone zasoby wodne i walka z suszą, ale to także oszczędności w naszych domowych budżetach.

W zależności od liczby wstępnych zgłoszeń z Państwa strony Urząd Gminy uruchomi system wsparcia
w wypełnianiu wniosku. Serdecznie prosimy o oddanie głosu w przygotowanej ankiecie do dnia 26 czerwca.

Gmina Miasto Zakopane w ramach współpracy zbiera od mieszkańców ankiety i przekazuje je do Związku Samorządów Polskich.

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail jschwenk@zakopane.eu lub wydrukowaną złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Zakopane w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r.

ANKIETA

Szczegółowe informacje na temat projektu:

https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-program-moja-woda--100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji

Tel: (+48 22) 36-92-900

(APM)